ARAÇ MUAYENE HARÇLARI

2019 Yılı Araç Muayene Harçları:

 

2018 Yılı Araç Muayene Harçları:

Aracın Cinsi Tutar (TL)
a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 305,62
b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 226,56
c) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 115,64

Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.

Fiyatlara KDV dahildir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2017 Yılı Araç Muayene Harçları:

Her yıl Aralık ayında T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda araç muayene ücretleri belirlenir. Güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir:

 

Aracın Cinsi Tutar (TL)
a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 267,86
b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 198,24
c) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 101,48

 

2015 Yılı Araç Muayene Harçları:

2015 araç muayene ücretleri T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2014 / KDGM-10 Sayılı Genelgesi ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Aracın Cinsi Tutar (TL)
a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 245,44
b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 181,72
c) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 93,22

 

2014 Yılı Araç Muayene Harçları:

Aracın Cinsi Tutar (TL)
a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 223,02
b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 165,20
c) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 84,96

 

2013 Yılı Araç Muayene Harçları:

Aracın Cinsi Tutar (TL)
a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 214,76
b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 159,30
c) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 82,60 

 

2012 Yılı Araç Muayene Harçları:

Aracın Cinsi (2012⁄KUGM-01 sayılı Genelge) Tutar (TL)
a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 199,42
b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 148,68
c) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 76,7

 

 

<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube