ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

2018 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi:

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


 

1.

a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

140,00 TL

ab) Takip eden her saat için

100,00 TL

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

100,00 TL 

bb) Takip eden her saat için

70,00 TL 

2.

a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

270,00 TL

ab) Takip eden her saat için

210,00 TL

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

210,00 TL

bb) Takip eden her saat için

140,00 TL

c)Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,

ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)

330,00 TL 

cb) Takip eden her saat için

250,00 TL

d)Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

da) bir saati (İlk üç saate kadar)

250,00  TL

db) Takip eden her saat için

170,00  TL

3.

a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf sayısı gözetilmeksizin,

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

140,00 TL

ab) Takip eden her saat için

100,00 TL

4.

a) Tüketici uyuşmazlıklarında; taraf başına, 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

140,00 TL

ab) Takip eden her saat için

100,00 TL

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

100,00 TL

bb) Takip eden her saat için

70,00 TL

5.

a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

170,00 TL

ab) Takip eden her saat için

130,00 TL

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

130,00 TL

bb) Takip eden her saat için

90,00 TL

İKİNCİ KISIM

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların  Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

Üzerinde Anlaşılan Miktarın;

1.

İlk 30.000,00 TL’si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 6

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 9

2.

Sonra gelen 40.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 7,5

3.

Sonra gelen 80.000,00 TL 'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 4

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 6

4.

Sonra gelen 250.000,00 TL 'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 3

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 4,5

5.

Sonra gelen 600.000,00 TL 'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 2

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 3

6.

Sonra gelen 750.000,00 TL 'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1,5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 2,5

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL 'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1,5

8.

3.000.000,00 TL'den yukarısı için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 0,5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1

 

<< Pratik bilgiler >>

facebooktwitter+googleyoutube