muhasebe
muhasebe dersleri

AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak çocuk yardımı ve aile yardımı (zammı) tutarları:

2020 yılı istisna rakamları aşağıda verilmiştir:

SGK 01.01.2020 – 31.12.2020
Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) 58,86 TL
Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) 294,00 TL
REKLAM

2019 yılı istisna rakamları aşağıda verilmiştir:

SGK 01.01.2019 – 31.12.2019
Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) 51,17 TL
Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) 255,84 TL

 

Sosyal Güvenlik Primleri İstisnası

Aile ve çocuk yardımları için isti maddeye göre;

“Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.” denilmiştir.

Belirlenen istisna tutarları dâhilinde aile ve çocuk yardımları SGK matrahından indirilebilmektedir.

 

<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama