muhasebe dersleri
namaz

7/A VE 7/B SEÇENEĞİ DEFTER TUTMA HADLERİ

2019 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yüzde 23,73 olarak açıklamıştı. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2019 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

2018 yılı Aktif toplamı 3.449.658 TL veya

2018 yılı net satışlar toplamı 6.899.000 TL‘ yi aşan üretim ve hizmet işletmeler

2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

REKLAM

Bir önceki yıl aktif toplamı veya net satışlar toplamı yukarıdaki tutarların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.

 

2018 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yüzde 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak açıklamıştı. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2018 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

2017 yılı aktif toplamı 2.788.000 TL’yi veya net satışları toplamı 5.576.200 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2018 yılına maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

 

2017 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2016 yılı için Yeniden Değerleme Oranı % 3,83 olarak tespit edilmişti. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2017 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

2016 yılı Aktif toplamı 2.435.600 TL veya net satışlar toplamı 4.871.000 TL‘ yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri 2017 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

 

2016 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2015 yılı için Yeniden Değerleme Oranı % 5,58 olarak tespit edilmişti. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2015 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

2015 yılı Aktif toplamı 2.345.800 TL veya net satışlar toplamı 4.691.300 TL‘ yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri 2016 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

 

2015 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2014 yılı için Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 olarak tespit edilmişti. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2015 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

2014 yılı Aktif toplamı 2.221.800 TL veya net satışlar toplamı 4.443.400 TL aşan üretim ve hizmet işletmeleri 2015 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

 

2014 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2014 yılı için Yeniden Değerleme Oranı % 3,93 olarak tespit edilmişti. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2014 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

2013 yılı Aktif toplamı 2.017.800 TL veya net satışlar toplamı 4.035.400 TL aşan üretim ve hizmet işletmeleri 2014 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

 

2013 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2013 yılı için Yeniden Değerleme Oranı % 7,80 olarak tespit edilmişti. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2013 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

2012 yılı Aktif toplamı 1.941.500 TL veya net satışlar toplamı 3.882.800 TL aşan üretim ve hizmet işletmeleri 2013 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.


Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.

<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama