>> Muhasebe
>> Muhasebenin Önemi
>> Muhasebe Mesleği
>> Muhasebe Videoları
>> Muhasebe Hesapları
>> Muhasebe Soruları
>> Genel Muhasebe Video Eğitimi
>> Monografi ve Örnekler
>> Muhasebe Slaytları
>> Ön Muhasebe
>> S.M.M.M.
>> S.M.M.M. Stajı
>> 2018 Pratik Bilgiler


>> Banka İşlemleri
>> Beyannameler
>> Bilanço
>> Bilgisayarlı Muhasebe
>> Bütçe
>> Dış Ticaret
>> Dış Ticaret Muhasebesi
>> Ekonomi
>> Finansal Yatırım
>> Gelir Tablosu
>> Genel Muhasebe
>> Hukuk
>> İnşaat Muhasebesi
>> İşletme
>> İşletme Defteri
>> İthalat-İhracat
>> Kambiyo Senetleri
>> Kooperatifler
>> Kurumsal Başvurular
>> Maliyet Muhasebesi
>> Muhasebe Denetimi
>> Resmi Yazı ve Dilekçeler
>> Serbest Meslek Defteri
>> Şirketler Muhasebesi
>> Tacirlerin Sorumlulukları
>> Ticari Belgeler
>> Vergi
>> Yönetim


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimi Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı ve Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemlerinin Muhasebesi
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Giderlerin Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı Hesaplama
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Beyannamesi Örneği
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı Hesaplama
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli ve Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu ve Muhasebesi
>> Vergi Levhası
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama

KOORDİNATÖRLÜK EVRAKLARI
>> 2017-2018 Yıllık Planları
>> Muhasebe ve Finansman Alanı
>> Beyanname Formları
>> SGK Formları
>> SMMM Belge ve Formları
>> KPSS Soru ve Cevapları
>> KPSS Soru Çözümleri
>> Ödev Kapakları
>> Sorgulamalar
>> Dilekçematik
>> E-Beyanname
>> Okullar
>> Açıköğretim
>> Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları
>> Resmi Gazete


>> Muhasebenin Tanımı
>> Hesap Kavramı
>> Bilanço
>> Yevmiye Defteri
>> Büyük Defter
>> Mizan
>> Gelir Tablosu
>> Çözümlü Monografi
>> İşletme Çeşitleri
>> Asgari Ücret
>> AGİ
>> Gelir Vergisi Dilimleri
>> Damga Vergisi Oranları
>> Motorlu Taşıt Vergileri
>> Kıdem Tazminatı Tavanı
>> Fatura Kesme Sınırı
>> 2017 ÖSYM Sınav Takvimi


İşletmelerde meslek eğitimine yani beceri eğitimine giden öğrencilerin takip edilebilmesi için branş öğretmenleri koordinatörlük için görevlendirlirler.

Öğretmenlerin beceri eğitimine giden öğrencilerini kontrol ve takip etmesi koordinatörlük görevidir. Koordinatörlük görevi için gerekli form ve belgeler bulunur, ve bu belgelerin düzenli olarak tutulması gereklidir.

Gerekli koordinatörlük evraklarını aşağıdan inceleyip hazır bir şekilde indirebilirsiniz.koordinatorluk Öğretmenlerin günlük rehberlik görev formu

koordinatorluk Koordinatörlerin aylık rehberlik rapor formu

koordinatorluk İşletmelerde meslek eğitim sözleşmesi

koordinatorluk Yıl sonu beceri sınavı not fişi

koordinatorluk Öğrencilerin yıl sonu not fişi

koordinatorluk Yıl sonu beceri sınavı değerlendirme çizelgesi

koordinatorluk Öğrencilerin işletmelere yerleştirilmesine ait zümre tutanağı

koordinatorluk İşyeri tespit formu

koordinatorluk Öğrenciler için mazeret izin dilekçesi

koordinatorluk İşletmeler ve meslek alanlarını bildirme formu

koordinatorluk Öğrencilerin meslek alanlarına göre dağılımı

koordinatorluk Öğrenci iş dosyası

koordinatorluk Öğrenci iş günlüğü

koordinatorluk Günlük iş ve işlemleri takip formu

koordinatorluk Koordinatörlerin görev günlerini gösterir çizelge

koordinatorluk Sözleşme örneği ve açıklamalar

koordinatorluk Öğrenciler için yarıyıl - yaz tatili izin dilekçesi

 

Yıl sonu notunun ve beceri sınavının değerlendirilmesifacebooktwitter+googleyoutube