MUHASEBE SORULARI ve CEVAPLARI (Ekonomi)
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama1-
Arz nedir?

Arz kısaca sunmak anlamını taşır. Arz, mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır.

2- Enflasyon nedir?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesidir. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecinin yanında paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi de ifade eder.

3- Fiyat nedir?

Fiyat, bir mal ya da hizmetin elde edilmesi için bunlar karşılığında verilen bir miktar para, malların değişim oranıdır.

4- İşletme nedir?

İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine denir.

5- Talep nedir?

Talep satın alma isteği demektir. Satın alma arzusunu ve isteğini yansıtır.

6- Devalüasyon nedir?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler bilançosu açık veren ülkenin, devlet tarafından alınan bir kararla, ulusal paranın dış satınalma gücünün düşürülmesidir.

7- Üretim faktörleri nelerdir?

Üretim faktörleri, doğa, emek, sermaye ve girişimcidir.

8- Girişimci (Müteşebbis) nedir?

Girişimci, üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan kişidir.

9- İşçi nedir?

İşçi, iş kanunu tarafından, hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişi olarak tanımlanmaktadır.

10- Girişimcinin özellikleri nelerdir?

- Riski üzerine almak,
- Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini sağlamak,
- Mal ve hizmetleri belirli bir gereksinimi karşılama amacına yönelterek dördüncü üretim faktörünü oluşturmaktır.

11- Piyasa nedir?

Talep ettikleri mal ve hizmetler karşılığında para vermek isteyen alıcılarla, para karşılığında mal ve hizmet sunmak isteyen satıcıların buluştukları yer piyasadır.

12- İşveren nedir?

İş kanununa göre bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçiçalıştıran tüzel veya gerçek kişilere işveren denir.

13- Tacir nedir?

Ticari mümessil, ticari vekil ve seyyar tüccar memuru.

14- Milli gelir nedir?

Bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla değerinden aynı dönemde, o ekonomide alınan dolaylı vergiler toplamının çıkartılmasıyla elde edilen tutar milli gelirdir.

15- Tacire bağlı yardımcılar hangileridir?

Ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memuru.

16- Ticaret nedir?

Ticaret, kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım işlerinin tamamı olarak tanımlanabilir.

17- Tacire bağlı olmayan yardımcılar hangileridir?

Acente, komisyoncu ve tellal.

18- Para nedir?

Para, her mal veya kıymetli satın alma gücü olan bir varlıktır.

19- Paranın özellikleri nelerdir?

- Taşınabilir olması,
- Bölünebilir olması,
- Dayanıklı olması,
- Kabul görmesi.

20- Pazar nedir?

Pazar, ürünlerin satıldığı, yer ya da mal ve hizmet değişimi için satıcı ile alıcıların karşılaştığı ve mübadelenin gerçekleştiği yerdir.

21- Talebin özellikleri nelerdir?

- İstek satın alma ile ilgili olmalı
- Talepte bulunanın satın alma gücü olmalı
- Satın alma isteği belirli bir zaman veya dönem içinde oluşmalı
- Ürünün satıldığı belirli bir piyasa bulunmalı
- Ürünün birim fiyatı belirlenmiş olmalı

 

<< Muhasebe soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube