GENEL MUHASEBE YAZILI HAZIRLIK SORULARI

Genel muhasebe soruları ve cevapları sınavlara hazırlanan öğrenciler için örnek olması amacıyla hazırlanmıştır. Genel muhasebe dersinde önemli konular ön planda tutularak bu çalışma soruları oluşturulmuştur. Konular: bilanço, yevmiye defteri ve büyük defter.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Soru 1: Yapı Anonim Şirketi 01.01.2010 tarihinde kuruluyor. Şirketin dönen varlıkları toplamı: 65.000 TL, duran varlıkları toplamı: 120.000 TL, kısa vadeli yabancı kaynakları toplamı: 50.000 TL, uzun vadeli yabancı kaynakları toplamı: 100.000 TL’dir. Öz kaynaklar  sermayeden oluştuğuna açılış bilançosunu düzenleyeniz ve sermayeyi bulunuz.

Cevap 1:

AKTİF YAPI A.Ş. 01.01.2010 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR                                 65.000

II. DURAN VARLIKLAR                               120.000III. KISA VADELİ YAB. KAY.                  50.000

IV. UZUN VADELİ YAB. KAY.                 100.000

V. ÖZ KAYNAKLAR                                35.000
Sermaye Hesabı 35.000

AKTİF TOPLAM 185.000  PASİF TOPLAM 185.000 

 

Soru 2: Aksal Anonim Şirketi 01.06.2010 tarihinde  50.000 TL  sermaye ile kuruluyor. Bu sermayenin 12.000 TL si ile kamyonet alıyor, 7.000 TL si ile demirbaş alıyor, 20.000 TL si ile mal alıyor, kalan paranın yarısını kasaya diğer yarısını da bankaya koyuyor.  Buna göre şirketin açılış bilançosunu düzenleyiniz.

Cevap 2:

AKTİF AKSAL A.Ş. 01.06.2010 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR                              31.000
Kasa Hesabı 5.500
Bankalar Hesabı 5.500
Ticari Mallar Hesabı 20.000

II. DURAN VARLIKLAR                                19.000
Taşıtlar Hesabı 12.000
Demirbaşlar Hesabı 7.000


III. KISA VADELİ YAB. KAY.                    -

IV. UZUN VADELİ YAB. KAY.                    -

V. ÖZ KAYNAKLAR                                 50.000
Sermaye Hesabı 50.000

AKTİF TOPLAM 50.000  PASİF TOPLAM 50.000 

 

Soru 3: Yıldız Ticaret Limited Şirketi 01.10.2010 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.

100 kasa hesabı                                 : 80.000
102 bankalar hesabı                            : 20.000
103 verilen çekler hesabı (-)                : 30.000
153 ticari mallar hesabı                      : 60.000
220 alıcılar hesabı                             : 20.000
255 demirbaşlar hesabı                       : 40.000
300 banka kredileri hesabı                   : 60.000
400 banka kredileri hesabı                   : 70.000
421 borç senetleri hesabı                    : 40.000
500 sermaye hesabı                            :     ?

İşletme kurulduktan sonra aşağıdaki ticari işlemleri yapmıştır.

  1. Demirbaşların yarısını nakit olarak satmıştır.
  2. 5.000 TL lik ticari mal almıştır. Parasını bankadan ödemiştir.
  3. Kısa vadeli banka kredilerinin hepsini nakit olarak ödemiştir.
  4. Borç senetlerinin 15.000 TL lik kısmını bankadaki parasından ödemiştir.
  5. 10.000 TL lik mal satmıştır. Karşılığında çek almıştır.

İstenen:
- Yevmiye defterinde açılış kaydını yapınız,
- Büyük defter hesaplarını açınız,
- Ticari işlemlerin muhasebe kayıtlarını yapınız.

Cevap 3: Yevmiye Defteri:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.10.2010......................................

100 kasa hesabı
102 bankalar hesabı
153 ticari mallar hesabı
220 alıcılar hesabı
255 demirbaşlar hesabı

103 verilen çekler hesabı (-)
300 banka kredileri hesabı
400 banka kredileri hesabı
421 borç senetleri hesabı
500 sermaye hesabı

......................Açılış Kaydının Düzenlenmesi...............

 

80.000
20.000
60.000
20.000
40.000

 

 

 30.000
60.000
70.000
40.000
20.000

2

..................................../......................................

100 kasa hesabı

255 demirbaşlar hesabı

............Demirbaşların yarısının nakit satılması.........

 

20.000

 20.000

3

..................................../......................................

153 ticari mallar hesabı

102 bankalar hesabı

............Ticari mal alımı.........

 

5.000

 5.000

4

..................................../......................................

300 banka kredileri hesabı

100 kasa hesabı

.........Kısa vadeli banka kredilerinin nakit ödenmesi......

 

60.000

 60.000

5

..................................../......................................

421 borç senetleri hesabı

102 bankalar hesabı

............Borç senetlerinin bir kısmının ödenmesi.........

 

15.000

 15.000

6

..................................../......................................

101 Alınan çekler hesabı

600 Yurt içi satışlar hesabı

............Çek karşılığı mal satımı.........

 

10.000

 10.000


Büyük Defterler:
(Büyük defter kayıtlarının yanında parantez içinde tutarın hangi yevmiye maddesine ait olduğu belirtilmiştir)

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
80.000 (1)
20.000 (2)
60.000 (4)
   

BORÇ 220 ALICILAR HESABI ALACAK
20.000 (1)
 
   

BORÇ 300 BANKA KRED. HESABI ALACAK
60.000 (4) 60.000 (1)
   

BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK
  20.000 (1)
   
BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
20.000 (1) 5.000 (3)
15.000 (5)
   

BORÇ 255 DEMİRBAŞ HESABI ALACAK
40.000 (1) 20.000 (2)
   

BORÇ 400 BANKA KRED. HESABI ALACAK
  70.000 (1)
   

BORÇ 101 ALINAN ÇEK. HESABI ALACAK
10.000 (6)  
   
BORÇ 153 TİCARİ MAL. HESABI ALACAK
60.000 (1)
5.000 (3)
 
   

BORÇ 103 VER.ÇEKLER HESABI ALACAK
  30.000 (1)
   

BORÇ 421 BORÇ SENET.HESABI ALACAK
15.000 (5) 40.000 (1)
   

BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞ.HESABI ALACAK
  10.000 (6)
   facebooktwitter+googleyoutube