muhasebe
muhasebe dersleri

MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ - MUHASEBE SÜRECİ

Monografi 2: HG Ticaret Limited Şirketi 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.

100 Kasa Hesabı ... 160.000
102 Bankalar Hesabı ... 100.000
120 Alıcılar Hesabı ... 50.000
153 Ticari Mallar Hesabı ... 60.000
153.01 Televizyon ... 10.000
153.02 Bilgisayar ... 20.000
153.03 Beyaz Eşya ... 30.000
252 Binalar Hesabı ... 120.000
254 Taşıtlar Hesabı ... 40.000
255 Demirbaşlar Hesabı ... 80.000
300 Banka Kredileri Hesabı ... 200.000
320 Satıcılar Hesabı ... 100.000
321 Borç Senetleri Hesabı ... 150.000
400 Banka Kredileri ... 80.000

HG Ticaret Limited Şirketi ocak ayında aşağıdaki ticari işlemleri yapmıştır.

REKLAM

- 02.01.2009 tarihinde 40.000 TL tutarındaki demirbaşı peşin olarak almıştır.

- 04.01.2009 tarihinde taşıtların hepsini satıyor. Karşılığında çek alıyor.

- 08.01.2009 tarihinde 30.000 TL tutarındaki televizyonu peşin olarak alıyor.

- 12.01.2009 tarihinde bankadan 50.000 TL tutarındaki parayı çekerek kasasına koyuyor.

- 15.01.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki beyaz eşyayı peşin olarak almıştır.

- 20.01.2009 tarihinde 25.000 TL tutarındaki demirbaşı 15 aylık senet vererek alıyor.

- 22.01.2009 tarihinde 15.000 TL tutarındaki bilgisayarı, 10 aylık banka kredisi ile alıyor.

- 25.01.2009 tarihinde 30.000 TL tutarındaki beyaz eşyayı alıyor. Parasını bankadan ödüyor.

- 28.01.2009 tarihinde binaların hepsini satıyor, karşılığında 11 aylık senet alıyor.

İstenenler: HG Ticaret Limited Şirketinin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi hesaplayınız, yevmiye kayıtlarını, büyük defter kayıtlarını, ocak ayı mizanını ve ocak ayı sonu bilançosunu düzenleyiniz.


Monografi Cevap:

Açılış bilançosunun düzenlenerek sermayenin bulunması: İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir.

AKTİF HG LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR ... 370.000
Kasa 160.000
Bankalar 100.000
Alıcılar 50.000
Ticari Mallar 60.000

II. DURAN VARLIKLAR ... 240.000
Binalar 120.000
Taşıtlar 40.000
Demirbaşlar 80.000

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ... 450.000
Banka Kredileri 200.000
Satıcılar 100.000
Borç Senetleri 150.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ... 80.000
Banka Kredileri 80.00

V. ÖZ KAYNAKLAR ... 80.000
Sermaye 80.000

A.TOPLAM 610.000 P.TOPLAM 610.000

Sermaye = Varlıklar - (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
Sermaye = 610.000 - (450.000 + 80.000)
Sermaye = 80.000 TL


Açılış kaydının yapılması ve dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları:
Yevmiye defterinin ilk kaydı açılış bilançosuna göre düzenlenen açılış kaydıdır. Açılış kaydında aktifteki hesaplar borca, pasifteki hesaplar alacağa kaydedilir. Daha sonra tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye kayıtları yapılır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2009

100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
120 ALICILAR HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.01 Televizyon 10.000
153.02 Bilgisayar 20.000
153.03 Beyaz Eşya 30.000
252 BİNALAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
320 SATICILAR HESABI
321 BORÇ SENETLERİ HESABI
400 BANKA KREDİLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI

Açılış kaydı

 

160.000
100.000
50.000
60.000120.000
40.000
80.000

 

 

 

 


200.000
100.000
150.000
80.000
80.000

2

02.01.2009

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

100 KASA HESABI

Peşin demirbaş alımı

 

40.000

 40.000

3

04.01.2009

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

254 TAŞITLAR HESABI

Çek karşılığı taşıtların satımı

 

40.000

 40.000


devamı >>

Monografi ve Örnekler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama