muhasebe
muhasebe dersleri

MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ - MUHASEBE SÜRECİ

Monografi 1: HG Limited Şirketi 01.11.2008 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.

100 Kasa Hesabı ...130.000
102 Bankalar Hesabı ... 90.000
120 Alıcılar Hesabı ... 50.000
153 Ticari Mallar Hesabı ... 80.000
252 Binalar Hesabı ... 120.000
254 Taşıtlar Hesabı ... 40.000
255 Demirbaşlar Hesabı ... 80.000
300 Banka Kredileri Hesabı ... 200.000
320 Satıcılar Hesabı ... 100.000
321 Borç Senetleri Hesabı ... 130.000
400 Banka Kredileri ... 70.000

HG Limited Şirketi Kasım ayında aşağıdaki ticari işlemleri yapmıştır.

REKLAM

- 02.11.2008 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç.

- 04.11.2008 tarihinde senet karşılığı taşıtların hepsini satıyor. KDV % 8 hariç. (Senet 10 aylık)

- 08.11.2008 tarihinde 50.000 TL tutarındaki malı peşin olarak satmıştır. KDV % 18 hariç.

- 12.11.2008 tarihinde 40.000 TL tutarındaki parayı banka hesabına yatırıyor.

- 17.11.2008 tarihinde 10.000 TL tutarındaki demirbaşı peşin olarak satıyor. KDV % 8 hariç.

- 20.11.2008 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı çek karşılığı satıyor. KDV % 18 hariç.

- 25.11.2008 tarihinde 35.000 TL tutarındaki malı, 16 aylık banka kredisi ile alıyor. KDV % 18 hariç.

- 26.11.2008 tarihinde 30.000 TL tutarındaki malı alıyor. KDV tutarını peşin ödüyor, kalanı için 10 aylık senet veriyor. KDV % 18 hariç.

İstenenler: HG Limited şirketinin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi hesaplayınız, yevmiye kayıtlarını, büyük defter kayıtlarını, Kasım ayı sonu KDV tahakkukunu yapınız ve Kasım ayı sonu mizanını düzenleyiniz.


Monografi Cevap:

Açılış bilançosunun düzenlenerek sermayenin bulunması: İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir.

AKTİF HG LİMİTED ŞİRKETİ 01.11.2008 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR ... 350.000
Kasa 130.000
Bankalar 90.000
Alıcılar 50.000
Ticari Mallar 80.000

II. DURAN VARLIKLAR ... 240.000
Binalar 120.000
Taşıtlar 40.000
Demirbaşlar 80.000

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ... 430.000
Banka Kredileri 200.000
Satıcılar 100.000
Borç Senetleri 130.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ... 70.000
Banka Kredileri 70.00

V. ÖZ KAYNAKLAR ... 90.000
Sermaye 90.000

A.TOPLAM 590.000 P.TOPLAM 590.000

Sermaye = Varlıklar - (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
Sermaye = 590.000 - (430.000 + 70.000)
Sermaye = 90.000 TL


Açılış kaydının yapılması ve dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları:
Yevmiye defterinin ilk kaydı açılış bilançosuna göre düzenlenen açılış kaydıdır. Açılış kaydında aktifteki hesaplar borca, pasifteki hesaplar alacağa kaydedilir. Daha sonra tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye kayıtları yapılır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.11.2008

100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
120 ALICILAR HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
252 BİNALAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
320 SATICILAR HESABI
321 BORÇ SENETLERİ HESABI
400 BANKA KREDİLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI

Açılış kaydı

 

130.000
90.000
50.000
80.000
120.000
40.000
80.000

 

 

 

 200.000
100.000
130.000
70.000
90.000

2

02.11.2008

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

Peşin mal alımı

 

25.000
4.500

 
29.500

3

04.11.2008

121 ALACAK SENTLERİ HESABI

254 TAŞITLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

Senet karşılığı taşıtların satımı

 

43.200

 40.000
3.200

not Alım yapıldığında 191 İndirilecek KDV Hesabını, Satım yapıldığında ise 391 Hesaplanan KDV Hesabını kullanıyoruz.


devamı >>

Monografi ve Örnekler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama