MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ - MUHASEBE SÜRECİ

Monografi 1: HG Limited Şirketi 01.11.2008 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.

100 Kasa Hesabı..............................130.000
102 Bankalar Hesabı........................90.000
120 Alıcılar Hesabı..........................50.000
153 Ticari Mallar Hesabı...............80.000
252 Binalar Hesabı.........................120.000
254 Taşıtlar Hesabı........................40.000
255 Demirbaşlar Hesabı.................80.000
300 Banka Kredileri Hesabı.........200.000
320 Satıcılar Hesabı.....................100.000
321 Borç Senetleri Hesabı...........130.000
400 Banka Kredileri.........................70.000

HG Limited Şirketi Kasım ayında aşağıdaki ticari işlemleri yapmıştır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


- 02.11.2008 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç.

- 04.11.2008 tarihinde senet karşılığı taşıtların hepsini satıyor. KDV % 8 hariç. (Senet 10 aylık)

- 08.11.2008 tarihinde 50.000 TL tutarındaki malı peşin olarak satmıştır. KDV % 18 hariç.

- 12.11.2008 tarihinde 40.000 TL tutarındaki parayı banka hesabına yatırıyor.

- 17.11.2008 tarihinde 10.000 TL tutarındaki demirbaşı peşin olarak satıyor. KDV % 8 hariç.

- 20.11.2008 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı çek karşılığı satıyor. KDV % 18 hariç.

- 25.11.2008 tarihinde 35.000 TL tutarındaki malı, 16 aylık banka kredisi ile alıyor. KDV % 18 hariç.

- 26.11.2008 tarihinde 30.000 TL tutarındaki malı alıyor. KDV tutarını peşin ödüyor, kalanı için 10 aylık senet veriyor. KDV % 18 hariç.

İstenenler: HG Limited şirketinin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi hesaplayınız, yevmiye kayıtlarını, büyük defter kayıtlarını, Kasım ayı sonu KDV tahakkukunu yapınız ve Kasım ayı sonu mizanını düzenleyiniz.


Monografi Cevap:

Açılış bilançosunun düzenlenerek sermayenin bulunması: İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir.

AKTİF HG LİMİTED ŞİRKETİ 01.11.2008 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR................................................350.000
Kasa.........................130.000
Bankalar...................90.000
Alıcılar.....................50.000
Ticari Mallar..........80.000

II. DURAN VARLIKLAR...............................................240.000
Binalar....................120.000
Taşıtlar...................40.000
Demirbaşlar............80.000

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.............430.000
Banka Kredileri..................200.000
Satıcılar..............................100.000
Borç Senetleri....................130.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR...............70.000
Banka Kredileri.....................70.00

V. ÖZ KAYNAKLAR...........................................................90.000
Sermaye..................90.000

A.TOPLAM 590.000 P.TOPLAM 590.000

Sermaye = Varlıklar - (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
Sermaye = 590.000 - (430.000 + 70.000)
Sermaye = 90.000 TL


Açılış kaydının yapılması ve dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları:
Yevmiye defterinin ilk kaydı açılış bilançosuna göre düzenlenen açılış kaydıdır. Açılış kaydında aktifteki hesaplar borca, pasifteki hesaplar alacağa kaydedilir. Daha sonra tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye kayıtları yapılır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.11.2008......................................

100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
120 ALICILAR HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
252 BİNALAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
320 SATICILAR HESABI
321 BORÇ SENETLERİ HESABI
400 BANKA KREDİLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI

................................Açılış kaydı..............................

 

130.000
90.000
50.000
80.000
120.000
40.000
80.000

 

 

 

 200.000
100.000
130.000
70.000
90.000

2

....................................02.11.2008......................................

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

......................Peşin mal alımı.....................

 

25.000
4.500

 
29.500

3

....................................04.11.2008......................................

121 ALACAK SENTLERİ HESABI

254 TAŞITLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

....................Senet karşılığı taşıtların satımı...................

 

43.200

 40.000
3.200

not Alım yapıldığında 191 İndirilecek KDV Hesabını, Satım yapıldığında ise 391 Hesaplanan KDV Hesabını kullanıyoruz.


devamı >>>>>

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube