SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

Satışların Maliyeti Tablosu Tanımı: Satışların Maliyeti Tablosu işletmelerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satılan mamul maliyetlerini, satılan hizmet maliyetlerini gösterir. Bilindiği gibi gelir tablosunda satışların maliyeti bölümü bulunmaktadır. Buradaki satışların maliyeti ayrı bir tablo şeklinde düzenlenerek ve hesaplanarak gelir tablosuna ek olarak konulmaktadır. Yani gelir tablosunun bir ekini oluşturmaktadır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
ÜRETİM MALİYETİ  
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri  
Direkt İşçilik Giderleri  
Genel Üretim Giderleri  
Yarı mamul Kullanımı  
    Dönembaşı Stok (+)  
    Dönemsonu Stok (-)  
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ  
Mamul Stoklarında Değişim  
    Dönembaşı Stok (+)  
    Dönemsonu Stok (-)  
A. SATILAN MAMUL MALİYETİ  
TİCARİ FAALİYET  
    Dönembaşı Ticari Mallar Stoku (+)  
    Dönem içi Alışlar (+)  
    Dönemsonu Tıcari Mallar (-)  
B. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  
C. SATILAN HİZMET MALİYETİ  
SATIŞLARIN MALİYETİ (A+B+C)  

 

 

 

 

<< Maliyet muhasebesi >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebooktwitter+googleyoutube