ÜRETİM GİDERLERİNİN DAĞITIMI
(III. Dağıtım)

3. Genel Üretim Giderlerinin 3. Dağıtımı (Birim maliyetin hesaplanması): Bu dağıtıma tüm giderlerin maliyetlere yüklenmesi de denir. Üretim bölümünde toplanan malzeme, işçilik ve genel üretim giderleri çeşitli dağıtım ölçüleri kullanılarak ürünlere yüklenir. Dağıtım ölçüleri her işletem için farklı alınabilir. Dağıtım yapılmadan toplam maliyetin hangi mamule ne kadar harcandığı belirlenemez.

Direkt maliyet giderleri (DİMMG ve DİG) dışında kalan giderlerin tamamına bu isim verilir. Bu giderler maliyetlerine doğrudan yansıtılamadığından bazı ölçülere göre mamullere yüklenmesi gerekir. Bu dağıtım kriterlerine dağıtım anahtarları adı verilmektedir. Genel üretim giderlerinin üretimin süreçleri ve çeşitliliği dikkate alındığında dağıtımı değişiklik gösterir. Örneğin sipariş üzerine çalışan firmalar, üretim aşamaları farklı olanlar, standart üretim giderlerine gore üretim yapanlar, farklı şekillerde genel üretim giderlerini paylaştırabilirler.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Örnek: I. Dağıtımını ve II. Dağıtımın yaptığımız örnek ile devam edersek işletmemiz bu dönemde, örgü bölümünde 2.000 adet kazak, boya bölümünde ise 1.500 adet gömlek üretmiştir.


I. Dağıtım Tablosu:

Gider Yeleri

Giderler

TOPLAM Esas üretim gider yerleri Yardımcı üretim gider yerleri
Örgü Boya Dikiş Ütüleme Paketleme
Direkt İşçilik Gider. 3.000 1.500 1.000 300 200 -
DİMMG 4.000 2.000 1.200 500 200 100
Elektrik Gideri 5.000 2.000 1.500 750 500 250
Makine Bakımları 4.000 1.600 960 640 480 320
I. Dağıtım Toplamı 16.000 7.100 4.660 2.190 1.380 670
Dağıtımlar            
Personel (adet) 40 25 15      


II. Dağıtım Tablosu:

Gider Yeleri

Giderler

TOPLAM Esas üretim gider yerleri Yardımcı üretim gider yerleri
Örgü Boya Dikiş Ütüleme Paketleme
I. Dağıtım Toplamı 16.000 7.100 4.660 2.190 1.380 670
Dağıtım Giderleri            
Dikiş 2.190 1.368,75 821,25 (2.190)    
Ütüleme 1.380 862,5 517,5   (1.380)  
Paketleme 670 418,75 251,25     (670)
II. Dağıtım Toplamı 4.240 2.650 1.590 (2.190) (1.380) (670)
Genel Toplam 16.000 9.750 6.250 - - -Cevap:

Dağıtımdan sonra toplam genel üretim gideri ürünlere işçilik giderlerine göre dağıtılacaktır.

Dağıtım ölçüsü: Genel üretim gideri / Toplam işçilik gideri= 16.000 / 2.500 = 6,4

Kazak için genel üretim gideri: 6,4 x 1.500 = 9.600
Gömlek için genel üretim gideri: 6,4 x 1.000 = 6.400
--------------------------------------------------------------
Toplam = 16.000


Yaptığımız hesaplamalara göre gider dağıtım tablosunun III. dağıtımını yapalım:

Giderler Toplam Kazak Gömlek
Direkt İşçilik 2.500 1.500 1.000
DİMMG 3.200 2.000 1.200
Direkt Giderler Toplamı 5.700 3.500 2.200
Genel Üretim Giderleri 16.000 9.600 6.400
Toplam Mamül Maliyeti 21.700* 13.100* 8.600*

*13.100 = 3.500 + 9.600
*8.600 = 2.200 + 6.400
* 21.700 = 13.100 + 8.600


Ürünlerin birim maliyetinin hesaplanması:

Bir adet kazağın maliyet fiyatı = 13.100 / 2.000 = 6,55 TL
Bir adet gömleğin maliyet fiyatı = 8.600 / 1.500 = 5,73 TL

 

sayfa 3

<<<<< önceki sayfa

<< Maliyet muhasebesi >>
facebooktwitter+googleyoutube