KDV HESAPLAMA

KDV Tutarı: Mal veya Hizmet Bedeli x (KDV Oranı/100)
KDV Hariç Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeline KDV tutarının eklenmemiş halidir.
KDV Dahil Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeline KDV tutarının eklenmiş halidir. (Genel toplam)

.................................... KDV Hesaplama Programı ....................................

KDV hariç fiyattan KDV dahil fiyatın bulunması:

KDV dahil fiyattan (genel toplam) KDV hariç fiyatın bulunması:

KDV HARİÇ TUTAR 

KDV ORANI % 

KDV TUTARI 

GENEL TOPLAM 


GENEL TOPLAM 

KDV ORANI % 

KDV HARİÇ TUTAR  

KDV TUTARI  

>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


yüzde hesaplama excel KDV Hesaplama Excel >>>>>


KDV Hesaplama Formülü : 

KDV Dahil Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeli x [1 + (KDV Oranı/100)]

KDV Dahil fiyattan KDV hariç fiyatın bulunması:
KDV Dahil Fiyat / [1 + (KDV Oranı/100)]

Sadece KDV tutarını hesaplamak için mal ve hizmet bedeli ile (KDV Oranı/100) yani %1, %8, %18 çarpmamız yeterli olacaktır.

KDV Dahil fiyatı bulmak için mal ve hizmet bedeli ile [1+ (KDV Oranı/100)] yani 1,01-1,08-1,18’le çarparız.

KDV dahil fiyattan mal ve hizmet bedelini hesaplamak için KDV dahil fiyatı [1+ (KDV Oranı/100)] yani 1,01-1,08- 1,18’e böleriz.


Örnek:
600 TL lik bir malın %18 KDV si ne kadardır?

Cevap: 600 x 0.18 = 600 x (18 / 100) = 108 TL KDV tutarıdır.

Malın KDV dahil fiyatı = 600 TL + 108 TL = 708 TL dir.

Malın KDV hariç fiyatı = 600 TL dir.


Örnek: 2.360 TL lik KDV dahil bir malın KDV oranı %18 ise malın KDV'siz fiyatı ne kadardır?

Cevap: 2.360 / [(1 + (18/100)] = 2.360 / [1 + (0,18)] = 2.360 / 1,18 = 2.000 TL KDV'siz tutarıdır.

Malın KDV dahil fiyatı = 2.360 TL dir.

Malın KDV hariç fiyatı = 2.000 TL dir.
facebooktwitter+googleyoutube