muhasebe
muhasebe dersleri

742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI

742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesabı: Hizmet üretim maliyetlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz farkların izlendiği hesaptır.

REKLAM

742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesabının İşleyişi: Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında hu hesap 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılarak kapatılır.

 


BORÇ 742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

   

 

 

<<<<< 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı - 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama