731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı: Genel üretim giderlerinin üretim maliyetlerine yüklenmesini sağlayan hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabının İşleyişi: Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel üretim giderleri, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, 730 Genel üretim Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderleri, bu hesabın alacağı karşılığı 151 Yarı Mamüller Üretim Hesabı ile diğer aktif, gider ve zarar hesaplarına borç kaydedilir.


 

Örnek: İşletmenin üretiminde kullanılan bir makinede bakım yaptırılmış ve ücret olarak 3.000 TL peşin ödenmiştir. KDV %18 hariç.

Üretim giderleri oluştuğunda:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

..................................../......................................

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Üretim giderinin peşin ödenmesi

 

3.000
540

 
3.540

 

Yansıtma hesabı tutar üretim hesabına aktarıldığında:

2

..................................../......................................

151 Yarı Mamüller Hesabı

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

Üretim giderinin üretim hesabına devri

 

3.000

 3.000

 

Dönem sonlarında yansıtma hesabı ile karşılaştırılıp kapatıldığında:

3

..................................../......................................

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı

Yansıtma hesabı ile maliyet hesabının kapatılması

 

3.000

 3.000

 

BORÇ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK
3.000 3.000
3.000 3.000

BORÇ 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI ALACAK
3.000 3.000
3.000 3.000

 

 

<<<<< 730 Genel Üretim Giderleri Hesabı - 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube