muhasebe
muhasebe dersleri

697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI

697 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı: Bu hesap yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait maliyet ve hakedişlere ilişkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluşan farkların izlendiği hesaptır.

REKLAM

697 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabının İşleyişi: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait maliyetlere ilişkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluşan artışlar 17. gruptaki ilgili defteri kebir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların) borcuna karşılık bu hesabın alacağına kaydedilir.

Hakedişlere ilişkin düzeltmeler sonucu oluşan artışlar da 35. gruptaki ilgili defteri kebir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların) alacağına karşılık bu hesabın borcuna kaydedilir.

Bu hesap alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre 178 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı veya 358 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı'na devredilerek kapatılır.

İnşaat ve onarım işlerinde birden fazla proje olması durumunda bu hesapta her bir proje için bir tali hesap açılarak farklar projeler itibariyle izlenir.

 

BORÇ 697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

 

<<<<< 692 Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı - 698 Enflasyon Düzeltme Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

REKLAM