659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARALAR HESABI (-)

659 Diğer Olağan Gider ve Zaralar Hesabı: Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen, işletmenin esas faaliyeti dışında fakat olağan sayılan faaliyetlerle ilgili olarak ortaya çıkan gider ve zaraların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama659 Diğer Olağan Gider ve Zaralar Hesabının İşleyişi: Ortaya çıkan diğer gider ve zaralar bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme diğer stoklarda bulundurduğu 15.000 TL lik stokları 12.000 TL ye peşin olarak satıyor. KDV %18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı
659 Diğer Olağan Gider ve Zaralar Hesabı

157 Diğer Stoklar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Diğer stokların satışı

 

14.160
3.000

 

 


15.000
2.160


BORÇ 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
3.000  
   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

....................................31.12.2008......................................

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

659 Diğer Olağan Gider ve Zaralar Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

3.000

 3.000


BORÇ 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
3.000 3.000
3.000 3.000

 

 


 

<<<<< 658 Enflasyon Düzeltme Zaraları Hesabı (-) - 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube