656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI (-)

656 Kambiyo Zaraları Hesabı: Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları, yabancı paralı satış zaraları gibi ortaya çıkan giderler bu hesaba kaydedilir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama656 Kambiyo Zaraları Hesabının İşleyişi: Bu giderler ortaya çıktığında hesabın borcuna kayıt yapılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zarar Hesabına devredilerek bu gider hesabı kapatılır.

BORÇ 656 KAMBİYO ZARALARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 


Örnek:
İşletme 01.06.2009 tarihinde 500 $ tutarında mal satıyor. KDV %18 hariç (Döviz kuru 1 $ = 1,50 TL). 10.06.2009 tarihinde 500 $ Türk Parasına çevriliyor (Döviz kuru 1 $ = 1,40 TL).

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.06.2009......................................

100 Kasa Hesabı
100.02 Dolar Kasası

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Yabancı para ile peşin mal satımı

 

885

 

 


750*
135*

500 $ x %18 = 90 $ KDV
*
500 x 1,50 = 750 TL
*90 x 1,50 = 135 TL

2

....................................10.06.2009.....................................

100 Kasa Hesabı
100.01 TL Kasası
656 Kambiyo Zaraları Hesabı

100 Kasa Hesabı
100.02 Dolar Kasası

Yabancı paranın TL'ye çevrilmesi

 

826*

59*

 

885

*590 $ x 1,40 = 826 TL
*
826 - 885 = -59 TL Kambiyo zararı

 

BORÇ 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI ALACAK
59  
   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

....................................31.12.2009......................................

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

656 Kambiyo Zaraları Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

59

 59


BORÇ 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI ALACAK
59 59
59 59


 

 

<<<<< 655 Menkul Kıymet Satış Zaraları Hesabı (-) - 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube