654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-)

654 Karşılık Giderleri Hesabı: İşletmenin aktifinde yer alan değerlerle ilgili olarak ayrılan karşılıkların gider olarak yazıldığı hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama654 Karşılık Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler ortaya çıktığında hesabın borcuna kayıt yapılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zarar Hesabına devredilerek bu gider hesabı kapatılır.

BORÇ 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 


Örnek:
İşletme 31.12.2008 tarihinde 5.000 TL tutarında bir alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2008......................................

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin şüpheli hale getirilmesi

 

5.000

 

 

5.000

2

....................................31.12.2008......................................

654 Karşılık Giderleri Hesabı

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

Şüpheli alacağa karşılık ayrılması

 

5.000

 5.000


BORÇ 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI ALACAK
  5.000
   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

....................................31.12.2008......................................

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

654 Karşılık Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

5.000

 5.000


BORÇ 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI ALACAK
5.000 5.000
5.000 5.000

 

 

 

<<<<< 653 Komisyon Giderleri Hesabı (-) - 655 Menkul Kıymet Satış Zaraları Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube