muhasebe
muhasebe dersleri

654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-)

654 Karşılık Giderleri Hesabı: İşletmenin aktifinde yer alan değerlerle ilgili olarak ayrılan karşılıkların gider olarak yazıldığı hesaptır.

REKLAM

654 Karşılık Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler ortaya çıktığında hesabın borcuna kayıt yapılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zarar Hesabına devredilerek bu gider hesabı kapatılır.

BORÇ 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


Örnek:
İşletme 31.12.2008 tarihinde 5.000 TL tutarında bir alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2008

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin şüpheli hale getirilmesi

 

5.000

 

 

5.000

2

31.12.2008

654 Karşılık Giderleri Hesabı

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

Şüpheli alacağa karşılık ayrılması

 

5.000

 5.000


BORÇ 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI ALACAK
  5.000
   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

31.12.2008

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

654 Karşılık Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

5.000

 5.000


BORÇ 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI ALACAK
5.000 5.000
5.000 5.000

 

<<<<< 653 Komisyon Giderleri Hesabı (-) - 655 Menkul Kıymet Satış Zaraları Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama