643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI

643 Komisyon Gelirleri Hesabı: Tahakkuk eden komisyon gelirlerinin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama643 Komisyon Gelirleri Hesabının İşleyişi: Komisyon gelirleri ortaya çıktığında tahakkuk ettirilerek bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletmenin faaliyet konusu dışında bir işlem yapmış ve işlemden 5.000 TL komisyonu peşin olarak salmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

643 Komisyon Gelirleri Hesabı

Komisyon ücretinin gelir olarak kaydedilmesi

 

5.000

 5.000


BORÇ 643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI ALACAK

 

5.000

   

 

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

....................................31.12.2009......................................

643 Komisyon Gelirleri Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

5.000

 5.000


BORÇ 643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI ALACAK

5.000

5.000

5.000 5.000

 

 

 

<<<<< 642 Faiz Gelirleri Hesabı - 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube