440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI

440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı: İşletmenin satış sözleşmesine dayanarak mal ve hizmetin tesliminden önce tahsil ettiği bir yılı aşan avansların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama440 Alınan Sipariş Avansları Hesabının İşleyişi: Alıcılardan alınan avanslar bu hesaba alacak kaydedilir, vadesi bir yılın altına düşenler 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı'na aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.

 

BORÇ 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 15.02.2008 tarihinde bir müşterisi işletmeden 13.000 TL lik malı 14 ay sonra almak için sipariş vermiş ve 6.000 TL avans olarak işletmeye peşin ödemiştir. 15.04.2009 tarihinde mal teslim edilerek avans mahsup edilmiş kalan para nakit olarak alınmıştır. KDV %18 hariç.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.02.2008......................................

100 Kasa Hesabı

440 Alınan Avanslar Hesabı

Müşteriden mal satımı için avans alımı

 

6.000

 6.000

2

....................................31.12.2008......................................

440 Alınan Avanslar Hesabı

340 Alınan Avanslar Hesabı

Avansın kısa vadeliye aktarılması

 

6.000

 


6.000

3

....................................15.04.2009......................................

340 Alınan Avanslar Hesabı
100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Malın teslimi ve avansın mahsubu

 

6.000
9.340

 13.000
2.340


BORÇ 440 ALINAN AVANSLAR HESABI ALACAK
6.000 6.000
   

 

 

<<<<< 438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı - 449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube