431 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI

431 Ortaklar Borçlar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara bir yıldan uzun vadeli olan borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama431 Ortaklara Borçlar Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, borcun vadesi bir yılın altına düşmesi halinde ise 331 Ortaklar Borçlar Hesabına aktarılarak borç kaydedilir.

 

BORÇ 431 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.03.2008 tarihinde nakit ihtiyacı için ortağı Hakan A.dan 16 ay vadeli olarak 20.000 TL borç para alıyor. Daha sonra bu borcunu vadesinde çek keserek ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.03.2008......................................

100 Kasa Hesabı

431 Ortaklara Borçlar Hesabı
431.01 Hakan A.

Ortaktan borç alımı

 

20.000

 20.000

2

....................................31.12.2008......................................

431 Ortaklara Borçlar Hesabı
431.01 Hakan A.

331 Ortaklara Borçlar Hesabı
331.01 Hakan A

Ortağa borcun kısa vadeliye aktarılması

 

20.000

 20.000

3

....................................01.07.2009......................................

331 Ortaklara Borçlar Hesabı
331.01 Hakan A.

103 Verilen Çekler Hesabı

Ortağa borcun çek ile ödenmesi

 

20.000

 20.000


BORÇ 431 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI ALACAK
20.000 20.000
   

 

 

<<<<< 429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı - 432 İştiraklere Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube