408 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI (-)

408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı: Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek döneme ait olan kısmı bu hesapta izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabının İşleyişi: Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farklar bu hesabın borcuna, menkul kıymetin vadesine paralel olarak itfa edilmesi kaydıyla hesaplanan itfa tutarları, 66 Finansman Giderleri grubundaki hesaplar karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

 

BORÇ 408 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   Örnek: İşletme 01.02.2017 tarihinde 16 ay vadeli olarak çıkardığı 50.000 TL tutarında bonoları peşin değeri olan 37.000 TL ye satıyor. Tahviller vadesinde ödeniyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.02.2017......................................

100 Kasa Hesabı
408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı

Tahvillerin satılması

 

37.000
13.000

 
50.000

2

....................................31.12.2017......................................

308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı

408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı

İhraç farklarının kısa vadliye aktarılması

 

13.000

 13.000

3

....................................01.06.2018......................................

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı

100 Kasa Hesabı

Tahvillerin ödenmesi

 

50.000

 50.000


BORÇ 408 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI ALACAK
13.000 13.000
   

 

 

<<<<< 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı - 409 Diğer Mali Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube