muhasebe
muhasebe dersleri

408 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI (-)

408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı: Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek döneme ait olan kısmı bu hesapta izlenir.

REKLAM

408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabının İşleyişi: Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farklar bu hesabın borcuna, menkul kıymetin vadesine paralel olarak itfa edilmesi kaydıyla hesaplanan itfa tutarları, 66 Finansman Giderleri grubundaki hesaplar karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

 

BORÇ 408 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   Örnek: İşletme 01.02.2017 tarihinde 16 ay vadeli olarak çıkardığı 50.000 TL tutarında bonoları peşin değeri olan 37.000 TL ye satıyor. Tahviller vadesinde ödeniyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.02.2017

100 Kasa Hesabı
408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı

Tahvillerin satılması

 

37.000
13.000

 
50.000

2

31.12.2017

308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı

408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı

İhraç farklarının kısa vadliye aktarılması

 

13.000

 13.000

3

01.06.2018

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı

100 Kasa Hesabı

Tahvillerin ödenmesi

 

50.000

 50.000


BORÇ 408 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI ALACAK
13.000 13.000
   

 

<<<<< 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı - 409 Diğer Mali Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

REKLAM