393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı: Şubeleri olan işletmelerde şubelerin kendi aralarında ve şubelerin merkezle olan borç ve alacaklarının izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabının İşleyişi: İşletmede bir şubenin başka bir şubeden alacağı doğduğunda bu hesaba borç kaydedilirken, karşı şube de alacak kaydedilir.

 
BORÇ 393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: Bir işletmenin İstanbul şubesi, Ankara şubesinin aldığı bir mal dolayısıyla 20.000 TL olan borcunu ödüyor.

İstanbul şubesinin kaydı:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
393.01 Ankara Şubesi

100 Kasa Hesabı

Ankara şubesi için borcun ödenmesi

 

20.000

 

 


20.000


Ankara şubesinin kaydı:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

320 Satıcılar Hesabı

393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
393.02 İstanbul Şubesi

İstanbul şubesinin borcunu ödemesi

 

20.000

 

 

20.000

 

BORÇ 393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI ALACAK
20.000 20.000
20.000

20.000

 

<<<<< 392 Diğer KDV Hesabı - 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube