muhasebe
muhasebe dersleri

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı: İşletmenin, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

REKLAM

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının İşleyişi: Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacak olarak kaydedilir ve ödemeler yapıldıkça hesap borçlandırılır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri varsa, bunlar 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı'na aktarılır.

 

BORÇ 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletmenin 2016 mart ayında işçilerine ödediği brüt ücretler şöyledir; çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir. İşletme 05.04.2016 da işçilerine ücretlerini, tüm vergi ve kesintilerini peşin ödemiştir.

İşletmede çalışan işçilerin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek gelir vergisini ve damga vergisini hesaplayalım:

SSK işçi payı: Brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140
---------------------
SSK işçi payı toplamı = 350

İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10
--------------------
İşsizlik sigortası işçi payı toplamı = 25

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 - (210 + 15) = 1.275
1.000 - (140 + 10) = 850

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25
850 x 0.15 = 127,5
----------------------
Gelir vergisi toplamı = 318,75

Damga vergisi: Brüt ücret x %06:

1.500 x 0.006 = 9
1.000 x 0.006 = 6
---------------------
Damga vergisi toplamı = 15

  Brüt Ücret SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Kesintiler Toplamı Net
Ücret
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 9 425,25 1.074,75
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 6 283,5 716,5
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 15 708,75 1.791,25


İşveren paylarını hesaplayalım:

SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
2.500 x 0.20 = 500
---------------------
SSK işveren payı = 500


İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %21:

2.500 x 0.02 = 50
---------------------
İşsizlik sigortası işveren payı = 50


Hesaplanan net işçi ücretlerinin, vergilerin ve tüm kesintilerin tahakkukunu ve ödenmesinin muhasebe kayıtlarını yapalım:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.03.2016

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 2.500
SSK işveren payı: 500
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.074,75
2.işçi: 716,5

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 15

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

Mart ayı ücret tahakkuku

 

3.050

 


1.791,25


333,75


925


2

10.04.2016

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.074,75
2.işçi: 716,5

100 Kasa Hesabı

İşçilerin mart ayı ücretinin peşin ödenmesi

 

1.791,25

 

1.791,25

3

10.04.2016

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 15

100 Kasa Hesabı

Gelir ve damga vergilerinin peşin ödenmesi

 

333,75

 

333,75

4

10.04.2016

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

100 Kasa Hesabı

Sigorta primlerinin peşin ödenmesi

 

925

 


925


BORÇ 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI ALACAK
925 925
   

 

<<<<<360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs - 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş, Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hs>>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama