337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço gününde, diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı'na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   Örnek: İşletme 2016 yılının dönem sonunda ticari olmayan bir nedenle 50.000 TL tutarında senet almıştır. Senedin vadesi 10.02.2009 tarihli ve faiz oranı yıllık % 30 dur.

Faiz tutarı = A.n.t / 100 x 365

Faiz tutarı = (50.000 x 30 x 41*) / 36500

Faiz tutarı = 1.684,9

(*31 gün Ocak ayı + 10 gün şubat ayı = 41 gün)

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2016......................................

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

647 Reeskont Fazi Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydı

 

1.684,9

 1.684,9

2

....................................01.01.2017......................................

657 Reeskont Fazi Giderleri Hesabı

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

Reeskontun gider yazılması

 

1.684,9

 1.684,9


BORÇ 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
1.684,9 1.684,9
   

 

 

 

<<<<< 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı - 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube