muhasebe
muhasebe dersleri

337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço gününde, diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı'na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   Örnek: İşletme 2016 yılının dönem sonunda ticari olmayan bir nedenle 50.000 TL tutarında senet almıştır. Senedin vadesi 10.02.2009 tarihli ve faiz oranı yıllık % 30 dur.

Faiz tutarı = A.n.t / 100 x 365

Faiz tutarı = (50.000 x 30 x 41*) / 36500

Faiz tutarı = 1.684,9

(*31 gün Ocak ayı + 10 gün şubat ayı = 41 gün)

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2016

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

647 Reeskont Fazi Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydı

 

1.684,9

 1.684,9

2

01.01.2017

657 Reeskont Fazi Giderleri Hesabı

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

Reeskontun gider yazılması

 

1.684,9

 1.684,9


BORÇ 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
1.684,9 1.684,9
   

 

<<<<< 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı - 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama