335 PERSONELE BORÇLAR HESABI

335 Personele Borçlar Hesabı: İşletmenin personeline olan çeşitli borçların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama335 Personele Borçlar Hesabının İşleyişi: Ortaya çıkan personele borçlar bu hesabın alacağına kaydedilir, ödenmesi halinde borcuna kaydedilir.

 

BORÇ 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme nakit ihtiyacı için personeli Hakan A.dan 4.000 TL borç para alıyor. Daha sonra bu borcunu çek keserek ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

335 Personele Borçlar Hesabı
335.01 Hakan A.

Personelden borç alımı

 

4.000

 
4.000

2

....................................Tarih......................................

335 Personele Borçlar Hesabı
335.01 Hakan A.

103 Verilen Çekler Hesabı

Personele borcun çek ile ödenmesi

 

4.000

 4.000


BORÇ 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI ALACAK
4.000 4.000
   

 

Örnek: İşletmenin nisan ayı ücret bordrosunda işçilerine ödenecek tutarı 22.000 TL olarak hesaplanıyor. 2 gün sonra personeline ücretlerini peşin olarak ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................30.04.2009......................................

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

335 Personele Borçlar Hesabı

Ücret bordrosunu kaydı

 

22.000

 22.000

2

....................................02.05.2009......................................

335 Personele Borçlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Ücret ödemeleri

 

22.000

 22.000


BORÇ 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI ALACAK
22.000 22.000
   

 

 

<<<<< 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı - 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube