331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI

331 Ortaklar Borçlar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama331 Ortaklara Borçlar Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

 

BORÇ 331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme nakit ihtiyacı için ortağı Hakan A.dan 40.000 TL borç para alıyor. Daha sonra bu borcunu çek keserek ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

331 Ortaklara Borçlar Hesabı
331.01 Hakan A.

Ortaktan borç alımı

 

40.000

 40.000

2

....................................Tarih......................................

331 Ortaklara Borçlar Hesabı
331.01 Hakan A.

103 Verilen Çekler Hesabı

Ortağa borcun çek ile ödenmesi

 

40.000

 40.000


BORÇ 331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI ALACAK
40.000 40.000
   

 

Örnek: İşletme ortağı olan Elif A. işletmeye ait 1.200 TL tutarında elektrik faturasını ödeyerek, faturayı işletmeye veriyor. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

331 Ortaklara Borçlar Hesabı

Faturanın ortak Elif A. tarafından ödenmesi

 

1.200
216

 
1.416


BORÇ 331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI ALACAK
  1.416
   

 

 

<<<<< 329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı - 332 İştiraklere Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube