muhasebe
muhasebe dersleri

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı: Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

REKLAM

326 Alınan Depozito ve Taminatlar Hesabının İşleyişi: Alınan depozito ve teminatlar bu hesabın alacağına kaydedilir, geri ödenenler veya hesaba sayılanlar borcuna kaydedilir.

 

BORÇ 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme bir iş için depozito olarak 4.000 TL yi peşin alıyor. Daha sonra depozitoyu iade ediyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

100 Kasa Hesabı

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

Depozito alımı

 

4.000

 4.000

2

Tarih

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Depozitonun iadesi

 

4.000

 


4.000


BORÇ 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK
4.000 4.000
   

 

<<<<< 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-) - 329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama