308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI (-)

308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı: Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek döneme ait olan kısmı bu hesapta izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabının İşleyişi: Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farklardan gelecek döneme ait olanlar ve 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabından bu hesaba aktarılanlar bu hesabın borcuna, menkul kıymetin vadesine paralel olarak itfa edilmesi kaydıyla hesaplanan itfa tutarları, 66 Finansman Giderleri grubundaki hesaplar karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

 

BORÇ 308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   Örnek: İşletme 01.02.2016 tarihinde 6 ay vadeli olarak çıkardığı 40.000 TL tutarında bonoları peşin değeri olan 37.000 TL ye satıyor. Tahviller vadesinde ödeniyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.02.2016......................................

100 Kasa Hesabı
308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı

Bonoların satılması

 

37.000
3.000

 
40.000

2

....................................01.08.2016......................................

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Bonoların ödenmesi

 

40.000

 40.000


BORÇ 308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI ALACAK
3.000  
3.000  

 

 

<<<<< 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı - 309 Diğer Mali Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube