300 BANKA KREDİLERİ HESABI

300 Banka Kredileri Hesabı: Bu hesap, banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama300 Banka Kredileri Hesabının İşleyişi: Alınan kısa vadeli krediler bu hesaba alacak olarak kaydedilir, kredilerin ödenmeleri halinde borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 300 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.01.2016 tarihinde A bankasından 5 ay vadeli olarak 5.000 TL tutarında krediyi peşin olarak çekiyor. 01.04.2016 tarihinde kredinin anaparısını ve 1.200 TL faizini ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2016......................................

100 Kasa Hesabı

300 Banka Kredileri Hesabı

Kısa vadeli kredi çekimi

 

5.000

 5.000

2

....................................01.04.2016.....................................

300 Banka Kredileri Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kredinin ve faizinin ödenmesi

 

5.000
1.200

 6.200


BORÇ 300 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK
5.000 5.000
   

 

Örnek: İşletme 10.02.2016 tarihinde bankadan 3 ay vadeli krediye yıllık % 15 faiz oranı üzerinden 20.000 TL peşin olarak çekmiştir. İşletme vade sonunda anaparayı ve faizi peşin olarak ödemiştir.

Faiz = A. n. t. / 100

( 20.000 x 15 x 3 )
------------------------- = 750
( 100 x 12 )


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................10.02.2016......................................

100 Kasa Hesabı

300 Banka Kredileri Hesabı

Kısa vadeli kredi çekimi

 

20.000

 20.000

2

....................................10.05.2016......................................

300 Banka Kredileri Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kredinin ve faizinin ödenmesi

 

20.000
750

 20.750


BORÇ 300 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK
20.000 20.000
   

 

 

<<<<< 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) - 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube