muhasebe
muhasebe dersleri

300 BANKA KREDİLERİ HESABI

300 Banka Kredileri Hesabı: Bu hesap, banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarların izlendiği hesaptır.

REKLAM

300 Banka Kredileri Hesabının İşleyişi: Alınan kısa vadeli krediler bu hesaba alacak olarak kaydedilir, kredilerin ödenmeleri halinde borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 300 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.01.2016 tarihinde A bankasından 5 ay vadeli olarak 5.000 TL tutarında krediyi peşin olarak çekiyor. 01.04.2016 tarihinde kredinin anaparısını ve 1.200 TL faizini ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2016

100 Kasa Hesabı

300 Banka Kredileri Hesabı

Kısa vadeli kredi çekimi

 

5.000

 5.000

2

01.04.2016

300 Banka Kredileri Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kredinin ve faizinin ödenmesi

 

5.000
1.200

 6.200


BORÇ 300 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK
5.000 5.000
   

 

Örnek: İşletme 10.02.2016 tarihinde bankadan 3 ay vadeli krediye yıllık % 15 faiz oranı üzerinden 20.000 TL peşin olarak çekmiştir. İşletme vade sonunda anaparayı ve faizi peşin olarak ödemiştir.

Faiz = A. n. t. / 100

( 20.000 x 15 x 3 )
------------------------- = 750
( 100 x 12 )


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.02.2016

100 Kasa Hesabı

300 Banka Kredileri Hesabı

Kısa vadeli kredi çekimi

 

20.000

 20.000

2

10.05.2016

300 Banka Kredileri Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kredinin ve faizinin ödenmesi

 

20.000
750

 20.750


BORÇ 300 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK
20.000 20.000
   

 

<<<<< 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) - 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama