muhasebe
muhasebe dersleri

278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI

278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı: Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler özelliklerine göre Tükenme payı ayrılmak suretiyle itfa edilir. Pasif karakterli bir hesaptır.

REKLAM

278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabının İşleyişi: Özel tükenmeye tabi varlıklar tükenme payı, maliyet ve gider hesapları karşılığında hu hesaba alacak kaydedilir, kayıtlardan çıkarıldığı takdirde borç olarak kaydedilir.

 


BORÇ 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

 

<<<<< 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı - 279 Verilen Avanslar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama