muhasebe
muhasebe dersleri

259 VERİLEN AVANSLAR HESABI

259 Verilen Avanslar Hesabı: Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

259 Verilen Avanslar Hesabının İşleyişi: Ödeme yapıldığında hesaba borç olarak kaydedilir, sipariş edilen malzeme teslim alındığında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir.


BORÇ 259 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: Bir işletme 10.02.2016 tarihinde 40.000 TL değerinde bir kamyoneti satın almak için anlaşıyor ve 10.000 TL avans olarak ödeniyor. 01.04.2016 tarihinde kamyonet teslim alınıyor, avans mahsup edilerek kalanı peşin olarak ödeniyor. KDV % 18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.02.2016

259 Verilen Avanslar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Taşıt için avans ödenmesi

 

10.000

 

 

10.000

2

01.04.2016

254 Taşıtlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

259 Verilen Avanslar Hesabı
100 Kasa Hesabı

Taşıtın satın alınması

 

40.000
7.200

 

 


10.000
37.200


BORÇ 259 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK
10.000 10.000
   

 

<<<<< 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar - 260 Haklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama