150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı: İşletmelerin üretiminde veya diğer faaliyetlerinde kullanmak üzere aldığı hammadde (ilk madde), yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplamaİlk madde: Bir malın içinde yoğun olarak bulunan ve mamülün esas yapısını oluşturan maddedir. Örneğin, ekmek üretiminde ilk madde undur.

Yardımcı madde: Bir malın içinde ilk maddeye göre daha az bulunan maddelerdir. Örneğin, ekmek üretiminde tuz, maya vb.

İşletme malzemesi: Mamülü üretebilmek için kullanılan, tüketilen malzemelerdir. Örneğin, ekmek üretiminde fırın, odun, yakıt vb.

Ambalaj malzemesi: Mamüllerin muhafaza edilmesi ve paketlenmesinde kullanılan malzemelerdir. Örneğin, yoğurt üretiminde plastik kap, kova vb.

Diğer malzemeler: Malların üretilmesi sırasında işletmelerde kullanılan diğer madde ve malzemelerin dışında kalan malzemelerdir. Örneğin, kırtasiye malzemeleri, temizlik malzemeleri, aydınlatma vb.

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının İşleyişi: İlk madde ve malzemeler satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna kaydedilir, üretime verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devredildiğinde ise hesabın alacağına kaydedilir.

 

BORÇ 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: HG işletmesi ekmek ve pasta üretimi ile uğraşmaktadır. İşletme 20.000 TL tutarında un, 1.000 TL tutarında susam, çörek otu, tuz gibi baharat almıştır. Daha sonra 5.000 TL lik unu üretime göndermiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
150.01 İlk madde 20.000
150.02 Yardımcı madde 1.000

100 Kasa Hesabı

İlk madde ve malzeme alımı

 

21.000

 

 21.000

2

....................................Tarih......................................

710 D. İlk Madde ve Malzeme Gideri Hesabı

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
150.01 İlk madde 5.000

İlk maddenin üretime verilmesi

 

5.000

 5.000

 

BORÇ 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI ALACAK
21.000 5.000
   

 

 

<<<<< 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı(-) - 151 Yarı Mamüller Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube