muhasebe
muhasebe dersleri

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı: Ticari bir nedene dayanmayan diğer alacak hesaplarından herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.

REKLAM

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

BORÇ 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 20.12.2015 tarihinde 2.500 TL tutarındaki bir demirbaşı veresiye olarak 3 ay vade ile peşin satmıştır. KDV % 8 hariç. 01.02.2016 tarihinde alacağını peşin tahsil etmiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

20.12.2015

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Demirbaşın peşin satılması

 

2.700

 

 

2.500
200

2

01.02.2016

100 Kasa Hesabı

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

Alacağın tahsil edilmesi

 

2.700

 2.700

 

BORÇ 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
2.700 2.700
   

 

<<<<< 135 Personelden Alacaklar Hesabı - 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama