136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı: Ticari bir nedene dayanmayan diğer alacak hesaplarından herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

BORÇ 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 20.12.2015 tarihinde 2.500 TL tutarındaki bir demirbaşı veresiye olarak 3 ay vade ile peşin satmıştır. KDV % 8 hariç. 01.02.2016 tarihinde alacağını peşin tahsil etmiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................20.12.2015......................................

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Demirbaşın peşin satılması

 

2.700

 

 

2.500
200

2

....................................01.02.2016.......................................

100 Kasa Hesabı

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

Alacağın tahsil edilmesi

 

2.700

 2.700

 

BORÇ 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
2.700 2.700
   

 

 

<<<<< 135 Personelden Alacaklar Hesabı - 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube