111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı: Özel sektörlere ait alınan tahvil, senet ve bonoların kayıt ve takip edildiği bir hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabının İşleyişi: Tahvil, senet ve bonolar satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, tahvil, senet ve bonolar satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

Tahvil, senet ve bonoları satın alan işletmeler, bunları çıkartan kurumlara borç para vermiş gibi olurlar ve bunlardan faiz elde ederler. Elde edilen bu faizler 642 Faiz Gelirleri Hesabına kaydedilir.

 

BORÇ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme HG özel işletmesine ait tahvillerden 2.000 adedini tanesi 30 TL den peşin olarak satın alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs

100 Kasa Hesabı

30 x 2.000 = 60.000, tahvillerin alımı

 

60.000

 

 

60.000

 

BORÇ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
60.000  
   

 

Örnek: İşletme HG özel işletmesine ait tahvillerden 500 adedini tanesi 50 TL den peşin olarak satın alıyor. Daha sonra bu tahvillerin hepsini satıyor ve tahvillerden % 10 faiz alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs

100 Kasa Hesabı

50 x 500 = 25.000, tahvillerin alımı

 

25.000

 

 

25.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
2

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs
642 Faiz Gelirleri Hesabı

25.000 x %10 = 2.500, tahvillerin satımı

 

27.500

 

 

25.000
2.500

 

BORÇ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
25.000 25.000
   

 

<<<<< 110 Hisse Senetleri Hesabı - 112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube