108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı: Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan kredi kart çekimleri, pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri gibi değerleri kapsar.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama108 Diğer Hazır Değerler Hesabının İşleyişi: Hazır değerler elde edildiğinde hesabın borç tarafına, elden çıkarıldığında da hesabın alacak tarafına kaydedilir.

BORÇ 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


Örnek:
İşletme kullanılmak üzere 300 TL tutarında posta pulunu peşin alınmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

100 Kasa Hesabı

posta pulunun peşin alımı

 

300

 

 

300

 

BORÇ 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI ALACAK
300  
   

 

Örnek: İşletme 800 TL tutarında posta havelesini nakit olarak almıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

posta havalesinin gelerek alınması

 

800

 

 

800

 

BORÇ 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI ALACAK
  800
   

 

 

<<<<< 103 Verilen Çekler Hesabı (-) - 110 Hisse Senetleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube