Anasayfa > Resmi Gazete > Gecikme Zammı ve Geç Ödeme Zammı Oranları

Gecikme Zammı ve Geç Ödeme Zammı Oranları

02.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.10.2019 tarih ve 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde yer alan Gecikme Zammı Oranı, Gecikme Faizi Oranı ve Pişmanlık Zammı Oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren hepsi % 2’ye inmiştir.

REKLAM

Resmi gazete kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre aylık % 2 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı ve 6111, 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı yapılandırma kanunlarına göre, yasal süresinde ödenmeyen taksit tutarlarına her ay ve kesri için % 2 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı ile tahsilatı SGK tarafından yapılan damga vergisine uygulanan gecikme zammı oranları temmuz ayında artmıştı. 2019 yılı Temmuz ayından başlanılmak üzere bu oranların hepsi % 2’den % 2,5 oranına yükseltilmişti.

29/06/2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmişti.

Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı”,

370. maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı”,

371. maddesine göre uygulanan “pişmanlık zammı oranı”da aylık % 2,5’e yükselmiştir.

Yeni Zam Oranları

1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik pişmanlık zammı oranını da değiştirmiş olup, 02.10.2019 tarihinden itibaren uygulanacak zam oranları % 2 olmuştur.

REKLAM

İlginizi çekebilir

15 temmuz köprü geçiş cezaları affı

Köprü Geçiş Cezaları Affı ve İadesi

Resmi gazetede tahsilat genel tebliği ile 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçilmesi nedeniyle kesilen cezaların red …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir