Anasayfa > Ekonomi > Güncel KDV Oranları

Güncel KDV Oranları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre güncel KDV oranları yüzde 18’den %20’ye, yüzde 8 olan oran ise %10’a çıkarıldı. Temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan %1’lik KDV oranı ise değiştirilmedi. Yeni KDV oranları oranlar 10/07/2023 tarihinden itibaren uygulama girecektir.

REKLAM

Katma değer vergisi oranları

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;    a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 20 

  • Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1 
  • Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 10 olarak tespit edilmiştir.
  • (2011/2604 sayılı Kararname ile değişen sıra. Yürürlük: 27/12/2011) (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.  (20) (83)
  • (I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. (84)
  • (5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kaldırılan bent; Yürürlük: 14/02/2022 )  (85)
  • (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder. (86)
  • (29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1.maddesi ile kaldırılan fıkra ;  Yürürlük: 01/04/2022; Bu Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1 inci ve

4 üncü maddelerde kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur. ) (92)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 3 – (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

…..

Güncel, yeni KDV oranları için dosyayı indirebilirsiniz;

REKLAM

İlginizi çekebilir

Youtube ve Sosyal Medya Kazançlarına Vergi İstisnası

“Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası” vergi düzenlemesi ile Sosyal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir