BÜYÜK DEFTER (DEFTERİ KEBİR)

1.4. Açılış kaydının büyük defterlere aktarılması:

Örnek: HG işletmesi 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynak hesapları ile kuruluyor. İşletmenin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulunuz ve işletmenin açılış kaydını yapınız.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama100 Kasa Hesabı.............................................24.000 TL
102 Bankalar Hesabı.....................................17.000 TL
121 Alacak Senetleri.....................................36.000 TL
153 Ticari Mallar Hesabı.............................48.000 TL
252 Binalar Hesabı.......................................90.000 TL
255 Demirbaşlar Hesabı..............................35.000 TL
320 Satıcılar Hesabı....................................70.000 TL
321 Borç Senetleri Hesabı..........................49.000 TL
400 Banka Kredileri Hesabı........................33.000 TL
421 Borç Senetleri Hesabı..........................25.000 TL

Açılış Kaydı:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2009......................................

100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
252 Binalar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı

320 Satıcılar Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı
400 Banka Kredileri Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
500 Sermaye Hesabı

......................Açılış Kaydının Düzenlenmesi...............

 

24.000
17.000
36.000
48.000
90.000
35.000

 

 

 
70.000
49.000
33.000
25.000
73.000


Büyük defter kayıtları:

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
24.000  
   

BORÇ 121 ALACAKAK SENETLERİ HS ALACAK
36.000  
   

BORÇ 252 BİNALAR HESABI ALACAK
90.000  
   

BORÇ 320 SATICILAR HESABI ALACAK
  70.000
   

BORÇ 400 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK
  33.000
   

BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK
  73.000
   
BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
17.000  
   

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
48.000  
   

BORÇ 255 DEMİRBAŞLAR HESABI ALACAK
35.000  
   

BORÇ 321 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK
  49.000
   

BORÇ 421 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK
  25.000
   

 

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Genel muhasebe >>
facebooktwitter+googleyoutube