BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ

4.2. Kapanış Bilançosunun Düzenlenmesi: Kapanış bilançosu düzenlenirken de normal bilanço düzenlemesi şeklinde düzenlenir. Kapanış bilançosunu düzenlerken hesapların kalanlarından faydalanır ya da kapanış bilançosu düzenlenirken temel mali tablolardan biri olan mizandan faydalanılır. Mizan muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan cetveldir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Örnek: İşletmenin 31.12.2008 tarihindeki mizanı aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin kapanış bilançosunu düzenleyiniz.

HG İŞLETMESİ 31.12.2008 TARİHLİ MİZANI
Sıra
No
HESAP İSMİ TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
120 Alıcılar Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
320 Satıcılar Hesabı
400 Banka Kredileri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
30.000
40.000
13.000
48.000
25.000
24.000
-
12.000
-
24.000
30.000
8.000
-
-
24.000
50.000
34.000
22.000
6.000
10.000
5.000
48.000
25.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000
22.000
22.000
  TOPLAM 192.000 192.000 94.000 94.000

 

İşletmenin dönem sonundaki mizanına göre kapanış bilançosu aşağıdaki gibi düzenlenir. Kapanış bilançosu düzenlenirken sadece mizanın kalan kısmındaki hesaplar bilançoya aktarılır. Kalan kısmındaki borç tarafı bilançonun aktifini oluşturuken, alacak tarafı da bilançonun pasifinin oluşturmaktadır. Mizanın kaln kısmının toplamları ile bilançonu aktif ve pasif toplamı eşit olmak zorundadır.

AKTİF HG İŞLETMESİ 31.12.2008 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR..............................................69.000
100 Kasa Hesabı.......................6.000
102 Bankalar Hesabı..............10.000
120 Alıcılar Hesabı.................5.000
153 Ticari Mallar Hesabı.....48.000

II. DURAN VARLIKLAR.............................................25.000
254 Taşıtlar Hesabı.............25.000
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK........50.000
320 Satıcılar Hesabı..............50.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK........22.000
400 Banka Kredileri Hesabı.....22.000

V. ÖZ KAYNAKLAR..............................................22.000
500 Sermaye Hesabı..................22.000

AKTİF TOPLAM 94.000 PASİF TOPLAM 94.000

 

Örnek: İşletmenin 31.12.2008 tarihindeki mizanı aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin kapanış bilançosunu düzenleyiniz.

HG İŞLETMESİ 31.12.2008 TARİHLİ MİZANI
Sıra
No
HESAP İSMİ TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler
102 Bankalar Hesabı
121 Alacak Senetleri
153 Ticari Mallar
252 Binalar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
300 Banka Kredileri
320 Satıcılar
400 Banka Kredileri
421 Borç Senetleri
500 Sermaye

120.000
50.000
33.000
28.000
65.000
150.000
25.000
42.000
-
-
20.000
15.000
-
100.000
40.000
28.000
-
-
-
-
34.000
42.000
60.000
55.000
130.000
59.000
20.000
10.000
5.000
28.000
65.000
150.000
25.000
8.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42.000
60.000
35.000
115.000
59.000
  TOPLAM 548.000 548.000 311.000 311.000

 

İşletmenin dönem sonundaki mizanına göre kapanış bilançosu aşağıdaki gibi düzenlenir.

AKTİF HG İŞLETMESİ 31.12.2008 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR............................................128.000
100 Kasa Hesabı.......................20.000
101 Alınan Çekler Hesabı.........10.000
102 Bankalar Hesabı..................5.000
121 Alıcak Senetleri Hesabı...28.000
153 Ticari Mallar Hesabı.......65.000

II. DURAN VARLIKLAR...........................................183.000
252 Binalar Hesabı................150.000
254 Taşıtlar Hesabı................25.000
255 Demirbaşlar Hsabı.............8.000
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.......102.000
300 Banka Kredileri Hesabı....42.000
320 Satıcılar Hesabı................60.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.......150.000
400 Banka Kredileri Hesabı.....35.000
421 Borç Senetleri Hesabı......115.000

V. ÖZ KAYNAKLAR..............................................59.000
500 Sermaye Hesabı..................59.000

AKTİF TOPLAM 311.000 PASİF TOPLAM 311.000

 

sayfa 4

<<<<< önceki sayfa

<< Bilanço >>
facebooktwitter+googleyoutube