KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME ÖRNEĞİ

Örnek: HG İstanul/Eyüp vergi dairesine bağlı olan bir işletmedir. HG işletmesinin Şubat 2009 hesapları aşağıdaki gibidir:

600 Yurt içi Satışlar Hesabı: 800.000 TL (KDV %18)
600 Yurt içi Satışlar Hesabı: 400.000 TL (KDV %8)
600 Yurt içi Satışlar Hesabı: 300.000 TL (KDV %1)

391.02 Alışlardan İade KDV: 5.000 TL

191 İndirilecek KDV: 70.000 TL

190 Devreden KDV: 10.000 TL

Cevap: KDV Beyannamesinin düzenlenmesi:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Tablo - 1:
600 Yurt içi Satışlar: 300.000 TL......................................................6 numaralı satıra yazılır
600 Yurt içi Satışlar: 400.000 TL......................................................8 numaralı satıra yazılır
600 Yurt içi Satışlar: 800.000 TL.....................................................10 numaralı satıra yazılır

391.01 Hesaplanan KDV 300.000 x %1 = 3.000 TL............................7 numaralı satıra yazılır
391.02 Hesaplanan KDV 400.000 x %8 = 32.000 TL........................9 numaralı satıra yazılır
391.03 Hesaplanan KDV 800.000 x %18 = 144.000 TL...................11 numaralı satıra yazılır

Tablo - 3:
300.000 + 400.000 + 800.000 = 1.500.000 TL ...............................28 numaralı satıra yazılır

3.000 + 32.000 + 144.000 = 179.000 TL .........................................29 numaralı satıra yazılır

391.04 Alışlardan İade KDV 5.000 TL ..............................................30 numaralı satıra yazılır

179.000 + 5.000 = 184.000 TL ...........................................................31 numaralı satıra yazılır

Tablo - 4:
190 Devreden KDV =10.000 TL ............................................................32 numaralı satıra yazılır

191 İndirilecek KDV =70.000 TL .........................................................33 numaralı satıra yazılır

10.000 + 70.000 = 80.000 TL ...............................................................37 numaralı satıra yazılır

Tablo - 5:
184.000 - 80.000 = 104.000 TL ..........................................................39 numaralı satıra yazılır


Sonuçlara göre ödenmesi gereken KDV = 104.000 TL
KDV Tahakkuk kaydında 104.000 TL 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabında yer alır.

KDV Beyannamesi aşağıdaki gibi doldurulur:

Ön Yüz:

KDV-beyannamesi


Arka Yüz:


KDV Beyannamesi >>>>>

KDV beyannamesi (Excel) >>>>>

sayfa 4

<<<<< önceki sayfa

<< Beyannameler >>
facebooktwitter+googleyoutube