YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ DÜZENLEME ÖRNEĞİ

Örnek: İkinci sınıf tacir olan HG Eyüp/İstanbul da HG isimli işletmesi ile ticaret yapmaktadır.

HG'nin 31.12.2007 tarihli işletme hesabı özet bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Dönem Başı Mal Mevcudu Tutarı.....................22.000 TL
Dönem İçi Mal Alış Tutarı...............................55.000 TL
Dönem İçi Giderler Tutarı.................................4.000 TL
Dönem İçi Mal Satış Tutarı............................74.000 TL
Dönem Sonu Mal Mevcudu.................................32.000 TL
- HG 2.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir.
- 2008 yılında ödediği ve mahsubu gereken Geçici Vergi tutarı 3.200 TL'dir.

Cevap: Yıllık gelir vergisi beyannamesini ve ekini doldururken ilk önce ticari kazancı buradan da gelir vergisini hesaplayalım
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


 

Dönem Başı Mal Mevcudu Tutarı.................................22.000 TL
Dönem İçi Mal Alış Tutarı...........................................55.000 TL
Toplam:(22.000 + 55.000).............................................77.000 TL

Dönem Sonu Mal Mevcudu.............................................32.000 TL
Satılan Malların Maliyeti:(77.000 - 32.000)...........45.000 TL

Dönem İçi Mal Satış Tutarı........................................74.000 TL
Satış Karı:(74.000 - 45.000).......................................29.000 TL

Dönem İçi Giderler Tutarı.............................................4.000 TL
Ticari Kazanç-Kar:(29.000 - 4.000).............................25.000 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 17. satır -kar-)

Beyan edilen Ticari Kazanç............................................25.000 TL
Bağ-kur primleri.................................................................2.000 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 17. satır -zarar-)
Safi Ticari Kazanç:(25.000 - 2.000)............................23.000 TL

Vergiye Tabi Gelir Vergisi Matrahı.............................23.000 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 26. satır ve 38. satır)
Gelir Vergisi:(23.000 x %20)..........................................4.600 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 39. satır)

Mahsup edilecek vergi(Geçici Vergi)..............................3.200 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 42. satır)

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (4.600 - 3.200)....1.400 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 44. satır)

2008 yılı damga vergisi 22,70 TL'dir. (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 48. satır)Yıllık gelir vergisi beyannamesi aşağıdaki gibi doldurulur:

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Ön Yüz:


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Arka Yüz:


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ekleri Aşağıdaki gibi doldurulur:

sayfa 3

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Beyannameler >>
facebooktwitter+googleyoutube