muhasebe
muhasebe dersleri

BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ

Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti: Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanacaktır.

REKLAM

Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;
- Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata,
- Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere
ilave edilecektir.

Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ve üzerlerinden amortisman hesaplanmayacaktır. Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler, ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Örnek: Tekirdağ İlinde bakkallık faaliyetinde bulunan ve basit usulde vergilendirilen Bay A’nın işletme hesabı özeti aşağıdaki gibidir:

Dönem başı mal mevcudu: 15.000 TL
Dönem içi alışlar: 29.000 TL
Giderler: 14.000 TL
Dönem hasılatı: 67.000 TL
Dönem sonu mal mevcudu: 13.000 TL

Dönem hasılatı + Dönem sonu mal mevcudu) – (Dönem başı mal mevcudu + Dönem içi alışlar + Giderler) = Kar/ Zarar

(67.000 + 13.000) – (15.000 + 29.000 + 14.000) = 22.000 TL

2011 yılında 22.000 TL kar elde etmiştir. Bu mükellef yıl içinde 4.200 TL Sosyal Güvenlik Primi (Bağ-Kur Primi) ödemiştir.

Mükellefin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.

Ticari Kazanç. 22.000 TL
Sosyal Güvenlik Primi. 4.200 TL
Kalan: (22.000 TL - 4.200 TL) 17.800 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah): 17.800 TL
Hesaplanan Gelir Vergis: 3.090 TL
Ödenecek Gelir Vergisi: 3.090 TL

Verginin Ne Zaman Ödeneceği:
- Şubat ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.
- Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.

2019 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2019 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
18.000 TL kadar %15
40.000 TL sinin 18.000 TL si için 2.700 TL, fazlası için %20
98.000 TL sinin 40.000 TL si için 7,100 TL, * fazlası için %27
98.000 TL sinden fazlasının 98.000 TL si için 22.760 TL, ** fazlası için %35

(ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL)
** (ücret gelirlerinde 148,000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL)

 

Basit usule tabi olmanın şartları

Basit usulden yararlanamayacak olanlar

Basit usulden gerçek usule geçiş

Güncel bilgiler, tutarlar ve hadler için pratik bilgiler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama