muhasebe
muhasebe dersleri

AMORTİSMAN

2. Azalan Bakiyeler Yöntemi: Kalan değerler üzerinden amortisman olarak hesaplanır. Normal amortisman oraının 2 katı alınır, ancak bu oran % 50 yi geçemez. Amortisman oranı net değer üzerinden hesaplanır, yani varlığın tutarından ayrılmış birikmiş amortismanlar çıkarılır. Son yılda ise tutarın tamamı amortisman olarak yazılır.

REKLAM

Örnek: İşletme 10.000 TL değerinde bir demirbaşı almıştır. KDV % 18 hariç. Demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıldır. Amortisman hesaplamasını ve muhasebe kaydını yapınız.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin demirbaş alınması

 

10.000
1.800

 

 


11.800

Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür

1 / 5 = 0,.20

0.20 x 2 (iki katı alınır) = 0,40 yani % 40 dır.

10.000 x % 40 = 4.000 TL yıllık amortisman tutarı

Amortisman Tablosu:

Yıllar Tutar Yıllık Amortisman Tutarı Birikmiş Amortisman
2009
2010
2011
2012
2013
10.000
6.000
3.600
2.160
1.296
4.000
2.400
1.440
864
1.296
4.000
6.400
7.840
8.704
10.000


Dönem sonundaki muhasebe kayıdı:

2

Tarih

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

Demirbaşa amortisman ayrılması

 

4.000

 


4.000


Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman:
Bu varlıklar satılırsa, maddi duran varlığa ilişkin birikmiş amortisman hesabıda kapatılır. Varlığın satışından kâr elde edilirse 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak olarak kaydedilir, zarar meydana gelirse ise 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç olarak kaydedilir.

Örneğin devamı: İşletme ertesi yıl aldığı demirbaşı 7.500 TL ye satıyor. KDV % 18 hariç.

1

Tarih

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs

Demirbaşın satılması

 

8.850*
4.000

 

 


10.000
1.350*
1.500

* 7.500 x %18 = 1.350
*
7.500 + 1.350 = 8.850

 

Amortisman hesaplama işlemlerini dilerseniz AssetPlus yazılımı ile otomatik olarak da yapabilmeniz mümkün. AssePlus şirketlerin tüm envanterlerinin dijital ortamda tüm detaylarıyla kayıt edilebildği, satın alım, transfer ve envanterlerin çıkışına kadar yapılan işlemlerin tüm detaylarıyla yönetilebildiği ve raporlanabildiği bir envanter takip programıdır. Sahiplik durumlarına göre amortismanı hesaplanacak olan envanterler belirlenebilir ve bu envanterlerin sisteme giriş tarihleri, aylık amortisman oranları ve sisteme giriş bedelleri üzerinden amortisman hesaplanabilir, aylık olarak tüm amortisman tek bir sayfada toplu olarak görülebilir. AssetPlus uygulaması ile tanışmak için https://www.assetplus.com.tr/amortisman-nedir-nasil-hesaplanir-amortisman-yazilimi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama