muhasebe
muhasebe dersleri

GELİR VERGİSİ

Türk Vergi sistemi içerisinde yer alan dolaysız vergilerden biridir. Mükellef kendi vergisini ödüyorsa ve bu vergi yükü başkalarına devredilmiyorsa bu vergi dolaysız vergi olarak adlandırılır. Gelir vergisi bu tür vergilere en güzel örnektir.

Kısaca şahıs işletmelerinin bir dönemde elde ettikleri kar üzerinden devlete ödediği vergiye gelir vergisi denir.

Gelir vergisi Gelir Vergisi Beyannamesi ile ödenir. Beyanname, mart ayının 25 ine kadar ilgili vergi dairesine vermek zorundadır. Gelir vergisi 2 eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

REKLAM

Gelir ergisi dilimleri ve oranları her yıl değişmektedir.

2019 yılı gelir vergisi oranları:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2018 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
18.000 TL kadar %15
40.000 TL sinin 18.000 TL si için 2.700 TL, fazlası için %20
98.000 TL sinin 40.000 TL si için 7,100 TL, * fazlası için %27
98.000 TL sinden fazlasının 98.000 TL si için 22.760 TL, ** fazlası için %35

(ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL)
** (ücret gelirlerinde 148,000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL)

Güncel gelir Vergisi Dilimleri

Gelir vergisi kanunundaki gelir kavramına giren kazanç ve iratlar, kanunun 2. maddesinde yedi grup halinde aşağıdaki gibi sayılmıştır;
1. Ticari kazançlar,
2. Zirai kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,
5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları,
7. Diğer kazanç ve iratlar.

Vergi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama