Anasayfa > Genel > İnternet Ortamında Gönderilecek Beyanname ve Bildirimler

İnternet Ortamında Gönderilecek Beyanname ve Bildirimler

İnternet Ortamında Gönderilebilecek Beyanname ve Bildirimler (e-Beyanname)

REKLAM

– Yıllık Gelir Vergisi
– Kurumlar Vergisi
– Geçici Vergi
– Katma Değer Vergisi
– Özel Tüketim Vergisi ( 2a beyannamesi hariç )
– Muhtasar
– Noter Harçları Vergisi (NOTER)
– Banka Muameleleri Vergisi
– Sigorta Muameleleri Vergisi
– Damga Vergisi
– Özel İletişim Vergisi
– Şans Oyunları Vergisi
– Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF)
– BA Formu (FORMBA),
– BS Formu (FORMBS),
– Araçları Muayene Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Hazine Payına  İlişkin Bildirim

e-Beyanname Cezaları:

Mükelleflerin, kanuni süresinden sonra ancak vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden önce beyannamelerini vermeleri halinde adlarına birinci derece iki  kat usulsüzlük cezası ile zamanında tahakkuk etmeyen vergi için Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca vergi ziyaı cezasının yüzde ellisi kıyaslanarak miktar itibariyle en ağırı kesilecek; beyannamelerin pişmanlık talebiyle verilmesi durumunda ise yine aynı Kanun’un 371. maddesine göre işlem yapılacak ve birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ayrıca mükelleflerin elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannamelerini yukarıdaki tabloda belirtilen kanuni süreleri içerisinde göndermemeleri halinde adlarına 213 sayılı  Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir. Buna göre;

– Kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında,
– Bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Bu beyannamelerin kanuni süreleri içerisinde verilmesine rağmen, tahakkuk eden vergilerin  kanuni ödeme süreleri içerisinde ödenmemesi halinde ise, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince normal vade tarihlerinden ödendikleri tarihe kadar gecikme zammı hesap edilir.

İlginizi çekebilir

şirket ve ünvan seçimi

Şirket Kuruluşları ve Ünvan Seçimi

Şirket kuruluşları: Bir şirket kurmaya karar verdiyseniz ilk olarak şahıs şirketi mi, yoksa sermaye şirketi mi kuracaksınız onu belirleyin. Şahıs şirketi daha küçük ve tamamen sizin adınıza açılacak olan bir şirkettir (Hakan GİRGİN reklam hizmetleri). Sermaye şirketleri ise daha büyük çaplı ve istediğiniz ismi koyabileceğiniz şirket türleridir (GİRGİN reklam ve tanıtım limited şirketi). Şirket ünvanları: Hangi şirketi kuracağınıza karar verdiyseniz kuracağınız şirketin ünvanı seçmeniz gerekecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.