Anasayfa > Genel > Kurumlar ve Organizasyonlar İçin Enflasyon Muhasebesi

Kurumlar ve Organizasyonlar İçin Enflasyon Muhasebesi

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde paranın satın alma gücünde hızlı bir değişim yaşanır. Bu değişimin sonuçları olur. Ortaya çıkan neticelerden biri de mali tablolarda yer verilen değerlerin farklı satın alma gücü ile ifade edilmesidir. Bu değerler farklı satın alma gücü ile ifade edildiğinde ise mali tabloların homojen yapısı bozulur. Homojen yapıyı bozan ise mali tablolardaki verilerin farklı tarihlerdeki para birimleri ile ifade edilmesidir.

REKLAM

Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Enflasyon muhasebesi günümüzde ihtiyaç duyulan bir uygulama alanı bulmaktadır. Liranın alım gücünde oluşan değişimler enflasyon muhasebesi tarafından dikkate alınır. Mali tablolar oluşturulduğunda dönemler arasında karşılaştırma yapılabilmesi için geçmiş dönemlere ait veriler cari dönemde kullanılan para birimi ile ya da satın alma gücü cinsiyle ifade edilmelidir.

İşletmenin gerçek karının doğru anlaşılabilmesi için enflasyon muhasebesine ihtiyaç vardır. İşletme gerçek karını bildiğinde vergi ödemelerini buna uygun yapar. Bu durum işletmenin mali yapısında güçlenme etkisi yaratır. Aynı zamanda işletmenin üretim ve istihdam kapasitesi de bu sayede artar.

Devletin vergi gelirlerinde oluşabilecek azalma ise kayıt dışı ekonomide sağlanacak kontrol sayesinde düzenlenebilir. Enflasyon muhasebesi uygulanmadığında vergi adaletsizliğine olan inanç artar.

enflasyon muhasebesi

Enflasyon Muhasebesinin Önemi

Enflasyon muhasebesi ile mali tablolarda paranın dönem sonundaki satın alma gücüne göre düzenleme yapılır. Geleneksel muhasebe uygulamalarından ayrılan enflasyon muhasebesi işletmenin devamlılığının sağlanabilmesi açısından gereklidir.

Enflasyonist dönemlerde bazı tedbirlerin alınması zorunlu hale gelir. Geleneksel uygulamalar sırasında yanıltıcı sonuçlar elde edilebileceğinden işletmenin büyümesi, devamlılığı açısından enflasyon muhasebesine olan ihtiyaç artar.

İşletmeler enflasyon vergileri ödemek sureti ile devleti finanse etmek istemediğinden kayıt dışı ekonominin artması söz konusu olmaktadır. İşletmelerin vergi kaçırmasını önleyebilmek için bir takım uygulamalardan yararlanılması zorunludur.

Enflasyon muhasebesinin varlığı devletin vergi kaynaklarını korumasına yardım ederken mükelleflerin de öz kaynakların üretim gücünü ve satın alma gücünü korumasına yardımcı olacaktır. Tarafların endişelerinin ortadan kaldırılmasının yolu rasyonel uygulamalardır.

Enflasyon Muhasebesi Neden Gereklidir?

Fiyatların genel düzeyindeki yüksek oranlı ve sürekli artışların yol açacağı etkilerden biri de enflasyondur. Enflasyon ülke ekonomilerine zarar vermesi bakımından istenmeyen bir tablo oluşturur. Ülkeler enflasyonla mücadele ederek etkilerini en aza indirme çabası içinde olduğundan geleneksel muhasebe uygulamalarından farklı olarak enflasyon muhasebesine gerek duyulmaktadır.

Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde enflasyona müdahale edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Mali tabloların enflasyonun yaratacağı etkiden arındırılabilmesi içinse çeşitli uygulamalardan yararlanılır.

Şirketlerin görevlerini yerine getirebilmesi, sermayelerini koruması, etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için sermaye yapısının güçlü olması zorunludur. Ülke ekonomilerinde oluşacak krizler ve yüksek enflasyon şirketleri olumsuz yönde etkiler. Fiyatlar genel düzeyindeki hızlı ve sürekli görülen artış enflasyon olarak tanımlanır.

Şirketler enflasyona bağlı olarak artan sermaye ihtiyacını karşılayabilmek için yabancı kaynaklara yönelir. Bu durumda da yüksek faiz oranlarıyla borçlanma söz konusu olur. Enflasyona bağlı olarak ortaya çıkan ve gerçek

olmayan dönem sonu karları için ödeyecekleri vergi şirketlerin yapısını bozacağından enflasyon muhasebesine ihtiyaç duyulur.

Enflasyon muhasebesi günümüzde dijital kaynakların geniş bir kullanım alanına sahip olması nedeniyle yazılım programları aracılığı ile yapılabilmektedir. Bu sayede güvenilir veriler elde edilebilir. Yazılım programları sayesinde şirketlerin gerçek kar oranlarının hesaplanması güncel veriler üzerinden yapılır.

Enflasyonun yarattığı etki de somut veriler kullanılarak hesaplanabilir. Bu nedenle çeşitli yazılım programları kullanıcılara kolaylık sunmasının yanı sıra güvenilir veriler aracılığı ile doğru bilgi verir. Enflasyon muhasebesi genel fiyat düzeyi muhasebesi, cari maliyet muhasebe yöntemi ve karma yöntem olarak 3 farklı model üzerinden yapılabilir.

REKLAM

İlginizi çekebilir

Yıllık Enflasyon Oranları (2001-2021)

Enflasyon: Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecinin yanında paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi de ifade eder. TÜFE: Tüketici fiyat endeksi ÜFE: Üretici fiyat endeksi TEFE: Toptan eşya fiyat endeksi 2001 Yılından itibaren yıllık enflasyon, TÜFE ve ÜFE oranları Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre düzenli olarak aşağıda gösterilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.