Anasayfa > Resmi Gazete > Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

REKLAM

19 Aralık 2012  ÇARŞAMBA, Sayı : 28502, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından, Resmi Gazete

MADDE 1  16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (4) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“1) Vadesiz ve ihbarlı döviz tevdiat, yabancı para özel cari ve vadesiz kıymetli maden depo hesapları ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli döviz tevdiat, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesaplarında yüzde 11,5,”

“4) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde yüzde 11,5,

5) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde yüzde 9,5,”

MADDE 2  Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) En fazla yüzde 30’u; yüzde 20’lik ilk dilimine denk gelen tutarı “1,3”, yüzde 5’lik ikinci dilimine denk gelen tutarı “1,8”, yüzde 5’lik üçüncü dilimine denk gelen tutarı “2,3” katsayısıyla çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden standart altın cinsinden,”

MADDE 3  Bu Tebliğ 21/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

REKLAM

İlginizi çekebilir

Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Elektronik Beyanname Sistemi

Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında, kâğıt veya elektronik ortamda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.