Anasayfa > Muhasebe > Yeni TTK’ya Göre Defterlerin Tutulması

Yeni TTK’ya Göre Defterlerin Tutulması

Türk Ticaret Kanununda defterlerin tutulması hakkında yapılan değişiklikler:

30 Haziran 2012 CUMARTESİ, Sayı : 28339, Resmi Gazete

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun;
1) 65 inci maddesinin dördüncü fıkrasında  yer alan “; şu şartla ki, muhasebenin bu  tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe  Standartlarına uygun olmalıdır”,

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

Kanunda daha önce her tacirin, ticari defterleri  tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye  Muhasebe Standartlarına göre ortaya koymak zorunluluğu bulunurken, yapılan  değişiklikle Türkiye Muhasebe Standartları ibaresi bu madde metninden çıkarıldı.  Buna göre ticari defterlerin, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulması  yükümlülüğü kaldırıldı.

Yeni TTK da Son Haline Göre Defterlerin tutulması:
MADDE 65- (1) Defterler ve gerekli  diğer kayıtlar Türkçe tutulur.  Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve  semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir.

(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli  kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve  düzenli olarak yapılır.
(3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği  belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa  daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan  değiştirmeler yasaktır.
(4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar,  olgu ve işlemleri saptayan belgelerin  dosyalanması şeklinde veya veri  taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; (6335  sayılı Kanun md. 41/1 ile mülga ibare)  Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların  elektronik ortamda tutulması
durumunda, bilgilerin saklanma  süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman  kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik ortamda  tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra.

İlginizi çekebilir

sinema dizi film kanun, resmi gazete

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi İle İlgili Kanun

Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile desteklenmesi hakkında kanunda değişiklik yapılması için hazırlanan kanun resmi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir