Anasayfa > GİB > Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı

Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı

Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafıdan hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında yayınlanmıştır.

Vergi Rehberinde; ücretin tanımı, unsurları ve ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurların yanı sıra asgari geçim indirimi uygulaması ve 2012 takvim yılında kesintiye tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri, beyanname vermeleri durumunda beyan edilecek gelirin tespiti ve beyan edilecek gelirden indirim konusu yapılacak unsurlara ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir.

Ücret gelirleri iki şekilde vergilendirilmektedir:
– Gerçek ücretler
– Diğer ücretler

Gerçek Ücretler: Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmiştir. Vergi, gelirin gerçek ve safi tutarı üzerinden alınmaktadır.

Asgari Geçim İndiriminden Yararlanacak ve Yararlanamayacak Olan Ücretliler:

Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir.
Ancak;
– Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
– Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
– Başka bir kanun hükmü (4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
– Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
asgari geçim indiriminden yararlanamazlar.

 

Ücret Kazançları Vergi Rehberi

İlginizi çekebilir

Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri, Ba ve Bs formlarının verilme süresi

23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir